settings icon
share icon
Въпрос

Какво е духовна смърт?

Отговор


Смъртта е раздяла. Физическата смърт е отделянето на душата от тялото. Духовната смърт, която е от по-голямо значение, е отделянето на душата от Бога. В Битие 2:17 Бог казва на Адам, че в деня, в който яде от забранения плод, „непременно ще умре“. Адам наистина пада, но физическата му смърт не настъпва веднага; Бог трябва да е имал предвид друг вид смърт - духовна смърт. Това отделяне от Бога е точно това, което виждаме в Битие 3:8. Когато Адам и Ева чуха гласа на Господа, те „се скриха от лицето на Господа Бога“. Общуването е било прекъснато. Те бяха духовно мъртви.

Човек без Христос е духовно мъртъв. Павел описва това като „отстранени от Божия живот“ в Ефесяни 4:18. (Да бъдеш отделен от живота е същото като да бъдеш мъртъв.) Естественият човек, подобно на Адам, който се крие в градината, е изолиран от Бога. Когато се родим отново, духовната смърт се обръща. Преди спасението ние сме мъртви (духовно), но Исус ни дава живот. „И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове“ (Ефесяни 2:1). „И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления“ (Колосяни 2:13). За да илюстрираме това, помислете за възкресяването на Лазар от Исус, в Йоан 11. Физически мъртвият Лазар не може да направи нищо за себе си. Той не реагираше на никакви стимули, не забелязваше живота около себе си, нямаше никаква помощ или надежда - с изключение на помощта на Христос, който е „Възкресението и Животът“ (Йоан 11:25). При призива на Христос Лазар се изпълва с живот и реагира подобаващо. По същия начин и ние бяхме духовно мъртви, неспособни да се спасим, безсилни да възприемем Божия живот - докато Исус не ни призова при Себе Си. Той ни „съживи“; „не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по Своята милост“ (Тит 3:5). В книгата „Откровение“ се говори за „втора смърт“, която е окончателна (и вечна) раздяла с Бога. Само онези, които никога не са преживели нов живот в Христос, ще бъдат подложени на втората смърт (Откровение 2:11; 20:6, 14; 21:8).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е духовна смърт?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries