settings icon
share icon
Въпрос

Защо здравата доктрина е толкова важна?

Отговор


Павел наставлява Тит: „Но ти говори това, което приляга на здравото учение,именно: “ (Тит 2: 1). Такoва нареждане прави очевидно, че здравата доктрина е важна. Но защо? Наистина ли има значение това, в което вярваме?

Здравата доктрина е важна, защото нашата вяра се основава на конкретно послание. Цялостното учение на църквата съдържа много елементи, но основното послание е изрично дефинирано: „Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че беше погребан; че беше възкресен на третия ден според Писанията;“(1 Коринтяни 15: 3-4). Това е недвусмислената добра новина и тя е „от първостепенно значение“. Променете това послание и основата на вярата преминава от Христос към нещо друго. Нашата вечна съдба зависи от това да чуем „словото на истината, благовестието на вашето спасение“ (Ефесяни 1:13; вж. Също 2 Солунци 2: 13-14).

Здравата доктрина е важна, защото Евангелието е свещено доверие и ние не смеем да се намесваме в Божието общуване със света. Наше задължение е да предадем съобщението, а не да го променяме. Юда изразява неотложност в опазването на доверието: „ Възлюбени, като показвах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, сметнах за нужно да ви пиша и да ви увещая да се подвизавате за вярата, която веднъж завинаги беше предадена на светиите. “ (Юда 1: 3; вж. Също Филипяни 1:27). „Да се бориш“ е да се бориш усилено за нещо, да му дадеш всичко, което имаш. Библията включва предупреждение нито да се добавя, нито да се изважда от Божието Слово (Откровение 22: 18-19). Вместо да променяме учението на апостолите, ние получаваме предаденото ни и го пазим „Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христос Исус. “ (2 Тимотей 1:13).

Здравата доктрина е важна, защото това, в което вярваме, влияе върху това, което правим. Поведението е продължение на теологията и има пряка връзка между това, което мислим и как действаме. Например двама души стоят на върха на мост; единият вярва, че може да лети, а другият вярва, че не може да лети. Следващите им действия ще бъдат доста различни. По същия начин човек, който вярва, че няма такова нещо като правилно и грешно, естествено ще се държи по различен начин от човек, който вярва в добре дефинирани морални стандарти. В един от библейските списъци с грехове се споменават неща като бунт, убийство, лъжа и търговия с роби. Списъкът завършва с „всичко друго, което противоречи на здравата доктрина“ (1 Тимотей 1: 9-10). С други думи, истинското учение насърчава правдата; гряхът процъфтява там, където се противопоставя на „здравата доктрина”.

Здравата доктрина е важна, защото трябва да установим истината в един свят на лъжата. „Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света. “ (1 Йоан 4: 1). Има плевели сред житото и вълци сред стадото (Матей 13:25; Деяния 20:29). Най-добрият начин да различите истината от лъжата е да знаете каква е истината.

Здравата доктрина е важна, тъй като здравата доктрина е животът. „Бъди внимателен към себе си и в поучението си, постоянствай в това; защото като правиш това, ще спасиш и себе си, и слушателите си.“(1 Тимотей 4:16). И обратно, нездравото учение е унищожаващо. „Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения наш Владетел и Господ Исус Христос. “(Юда 1: 4) Промяната на Божието благодатно послание е “безбожие“, и осъждането за такова дело е тежко. Проповядването на друго евангелие („което всъщност изобщо не е евангелие“) носи анатема: „нека бъде вечно осъден!“ (вж. Галатяни 1: 6-9).

Здравата доктрина е важна, защото насърчава вярващите. Любовта към Божието Слово носи „голям мир“ (Псалм 119: 165) и “Колко са прекрасни върху планините краката на онзи, който благовества, който проповядва мир! Който благовества добро, който проповядва спасение!

Който казва на Сион: Твоят Бог царува! “(Исая 52: 7). Един пастор „който да държи вярното слово, според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат. “ (Тит 1: 9).

Мъдростта е „Не премествай старите межди,които са положили бащите ти. “ (Притчи 22:28). Ако можем да приложим това към” здравата доктрина” , поуката е, че трябва да я съхраним непокътната. Нека никога не се отклоняваме от „простотата, която е в Христос“ (2 Коринтяни 11: 3).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо здравата доктрина е толкова важна?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries