settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да си роб на греха?

Отговор


Всеки е роб в духовен смисъл. Ние или сме роби на греха, което е нашето естествено състояние, или сме роби на Христос. Авторите на Новия Завет доброволно обявиха статута си на роби на Христос. Павел започва писмото си до римляните, като нарича себе си „роб на Исус Христос“ (Римляни 1:1), а писмото си до Тит, като нарича себе си „роб на Бога“ (Тит 1:1). Яков започва посланието си по същия начин: „Яков, роб на Бога и на Господ Исус Христос“ (Яков 1:1). Повечето преводи казват „слуга“ в тези пасажи, но гръцката дума doulas означава буквално „роб“.

В Йоан 8:34 Исус казва на невярващите фарисеи: „ Исус им отговори: Истина, истина ви казвам: Всеки, който върши грях, слуга е на греха. Той използва аналогията на роб и неговия господар, за да посочи, че робът се подчинява на своя господар, защото той му принадлежи. Робите нямат собствена воля. Те са буквално в робство на своите господари. Когато грехът е наш господар, ние не сме в състояние да му се съпротивляваме. Можем само чрез силата на Христос който победи греха, „Вие сте освободени от греха и станахте роби на правдата“ (Римляни 6:18). След като отидем при Христос в покаяние и получим прошка за греха, ние сме овластени от Святия Дух, който идва да живее в нас. Чрез Неговата сила сме способни да се противопоставим на греха и да станем роби на правдата.

Учениците на Исус Му принадлежат и искат да правят нещата, които Му харесват. Това означава, че децата на Бог Му се покоряват и живеят в свобода от обичайния грях. Можем да правим това, защото Исус ни освободи от робството на греха (Йоан 8:36) и по този начин ние вече не сме под влиянието на смъртта и отделянето от Бога.

Римляни 6:1–23 отива още по-далеч в темата за роба и неговия господар. Като християни ние не трябва да продължаваме да живеем в обичайния грях, защото сме умрели за него. Римляни 6:4 казва, че откакто бяхме погребани и възкресени с Христос, сега можем да ходим в този нов живот, за разлика от невярващия, който все още е роб на греха. Римляни 6:6 продължава да казва, че след като знаем, че нашето старо аз е разпнато с Него, за да може нашето греховно тяло да бъде премахнато, ние вече не трябва да бъдем роби на греха. И Римляни 6:11 казва, че трябва да се смятаме за мъртви за греха и живи за Бога в Христос Исус.

Бог ни е заповядал да не позволяваме на греха да царува в телата ни, като се подчиняваме на неговите похоти, а вместо това трябва да се представим пред Него като инструменти на праведността (Римляни 6:12–14). В Римляни 6:16-18 ни е казано, че сме роби на този, на когото се подчиняваме, или на покорството на греха, или на подчинението на правдата. Ние трябва да бъдем роби на Бог, от когото получаваме даровете си на освещение и вечен живот. Правим това, защото заплатата на греха е смърт а безплатният дар от Бога е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ (Римляни 6:23).

Апостол Павел, авторът на Римляни, продължава да казва, че знае колко трудно може да бъде да не се живее в грях, защото се борим с това дори и след като станем последователи на Христос. Това е важно да знаят всички. Докато сега сме освободени от наказанието на греха, ние все още живеем в присъствието на греха, докато сме на тази земя. И единственият начин да се освободим от силата на греха е чрез силата на Светия Дух, който е даден на вярващите в момента, в който идваме с вяра при Христос (Ефесяни 1:13–14), и това ни запечатва в Христос като залог на нашето наследство като Божии деца.

Присъствието на Светия Дух в живота ни означава, че докато растем във вярата си и започваме да обичаме Бога все повече всеки ден, ще имаме силата да се противопоставяме на греха все повече и повече. Чрез действието на Святия Дух ние сме овластени да се съпротивляваме на греха, да не се поддаваме на изкушението му и да живеем според Божието Слово. Обичайните грехове ще стават по-отвратителни за нас и ще открием, че не искаме да правим нищо, което би могло да попречи на нашето общение с Бог.

Римляни 7:17—8:2 е чудесно насърчение за вярващите, защото ни се казва, че дори когато вършим грях, вече няма никакво осъждане, защото сме в Христос Исус. И 1 Йоан 1:9 ни уверява, че когато вършим грях като християни, ако изповядваме ежедневните си грехове пред Господ, Той е верен и праведен и ще ни очисти от тях, за да можем да продължим да живеем в правилни отношения с него. В цялата книга на Ефесяни апостол Павел ни насърчава и увещава да ходим като деца на светлината, да се обичаме един друг, както Христос ни възлюби, и да се учим на това, което е угодно на Господа, и да го практикуваме (Ефесяни 2:1–10; 3 :16–19; 4:1–6; 5:1–10). В Ефесяни 6:10–18 Павел ни показва как да бъдем силни в Господа, като обличаме пълното Божие въоръжение всеки ден, за да можем да устоим срещу плановете на дявола.

Когато се ангажираме като последователи на Христос да растем и узряваме във вярата си, като четем и изучаваме Божието Слово всеки ден и прекарваме време в молитва с Него, ние ще открием, че сме все по-способни да стоим в силата на Святия Дух и да се съпротивляваме на греха. Ежедневните победи над греха, които имаме в Христос, ще ни насърчават и укрепват и ще демонстрират по мощен начин, че вече не сме роби на греха, а вместо това сме роби на Бог.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да си роб на греха?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries