settings icon
share icon
Въпрос

Какво е умишлен грях?

Отговор


Яков 4:17 заявява: „И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях. “ Грехът с умисъл е грях, който е резултат от не извършване на нещо, което Божието Слово учи, което трябва да правим. Обикновено се използва в контраст със съответната фраза „несъзнателни“ или грехове, които човек активно извършва. Павел противопоставя двете понятия в Римляни 7:14-20. Той порицава склонността си към двата вида грях. Той прави това, което не иска да прави и знае, че е грешно и не прави това, което знае, че трябва да прави и наистина иска да прави . Това е картина на новата природа в конфликт с плътта, в която обитава.

В Новия завет класическият пример, даден от Исус, е разказът за добрия самарянин. След като един мъж беше бит и оставен нуждаещ се от помощ, първите двама мъже, които минаха — свещеник и левит знаеха добре какво трябва да направят и не направиха нищо. Третият мъж, самарянин, спря, за да прояви състрадание към човека в нужда (Лука 10:30-37). Исус използва този пример, за да ни научи, че и ние трябва да помагаме на нуждаещите се. Правейки това, той ясно съобщи, че е грешно да избягваш да правиш добро, точно както е грешно да преследваш това, което е зло.

Освен това Исус описва греховете ( пропускането да правим добро) в Матей 25:31-46. Козите, онези изпратени от Христос, са тези, които са видели други гладни и жадни, но не са осигурили храна и вода. Те са тези, които са видели други, нуждаещи се от облекло, които са били болни или в затвора, но не са направили нищо, за да ги облекат или утешат. Всичко това са примери за грехове в следствие на пропускане извършването на добро. Срещу тези нуждаещи се хора не е извършен грях — те не са били умишлено гладни или лишени от дрехите си. Но грехът е извършен, когато онези, които са могли да се погрижат за тях, са избрали да не го правят.

И накрая, апостол Павел предоставя обобщено изявление, което обяснява защо трябва да вършим това, което е правилно и да се въздържаме от грехове в следствие от неправене на добро (пропускане): „ Да не ни дотяга да вършим добро; защото ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем. ” (Галатяни 6:9). Когато изпълняваме волята на нашия небесен Баща (Матей 12:50), ние избягваме умишлените грехове и живеем продуктивен, плодотворен живот, угоден на Бога (Римляни 12:1-2; Йоан 15:1–11).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е умишлен грях?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries