settings icon
share icon
Въпрос

Дали понякога е по Божията воля вярващите да са болни?

Отговор


Библейското учение за Божия суверенитет заявява, че Бог е всемогъщ над всичко. Той е в пълен контрол над всички неща – минали, настоящи и бъдещи – и нищо не се случва извън Неговата юрисдикция. Той или пряко причинява, или пасивно разрешава, всичко, което се случва. Но разрешаването на нещо да се случи и причиняването на нещо да се случи са две различни неща. Например, Бог причинил сътворението на съвършените, безгрешни Адам и Ева; след това Той им разрешил да се въздигнат срещу Него. Той не ги подтикнал към грях и Той със сигурност е можел да ги спре, но избрал да не го прави заради Своите собствени цели и за да осъществи своя съвършен план. Това разбунтуване довело до цялото зло, зло, което не е било причинено от Бог, но което било разрешено от Него да съществува.

Болестта е едното проявление на двата големи вида зло – моралното и природното. Моралното зло е човешката жестокост към хората. Природното зло се състои от неща като природни бедствия и физически болести. Злото само по себе си е отклонение или поквареност на нещо, което първоначално е било добро, но сего му липсва нещо. В случай на болест, болестта е състояние, когато липсва доброто здраве. Гръцката дума за зло понероус всъщност съдържа в себе си значението за зловредност, нещо, което опорочава добро и здраво състояние.

Когато Адам съгрешил, той осъдил цялото човечество да страда от последиците от този грях, една от които били болестите. Римляни 8:20-22 казва: „Понеже творението беше подчинено на немощ не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание съвокупно стене и страда в родилни мъки до сега“. Бог – „Този, който подчини“ творението на немощ след Грехопадението - има план за окончателно освобождаване от робството на греха, точно като ни освобождава от товаробство чрез Христос.

До този ден Бог използва болестите и другите злини, за да осъществи Своята суверенна цел, да Се прослави и да възхвали Своето свято име. Понякога Той изцелява чудотворно болести. Исус преминал през Израил като изцелявал всички видове болести и страдания (Матей 4:23) и дори съживил Лазар от мъртвите след като болест го убила. В други случаи Бог използва болестта като начин за дисциплиниране или наказание на греха. Цар Озия в Стария Завет бил повален от проказа (2 Летописи 26:19-20). Навуходоносор бил доведен до лудост от Бог докато не разбрал, че „Най-Върховният управлява всички човешки дела“ (Данаил 4). Ирод бил поразен и изяден от червеи, тъй като си присвоил Божията слава (Деяния 12:21-23). Има дори поне един случай, когато Бог разрешил страдание – слепота – не като наказание за грях, а за да разкрие Себе си и Своите мощни дела чрез тази слепота (Йоан 9:1-3).

Когато дойде самата болест, тя може да не е резултат от Божията пряка намеса в живота ни, а по-скоро да е резултат от падналия свят, паднали тела и лоши избори за здраве и начин на живот. И въпреки че има знаци в Писанията, че Бог иска да сме в добро здраве (3 Йоан 2), всички болести и страдания са разрешени от Него поради Неговите цели, независимо дали ги разбираме или не.

Болестта със сигурност е резултатът от падането на човек в грях, но Бог е твърде много в контрол и Той наистина определя колко далеч може да стигне злото (също както направил със Сатана и изпитанията на Йов – на Сатана не било разрешено да надхвърли тези граници). Той ни разказва, че е всемогъщ над петдесет пъти в Библията и е удивително да виждаме как Неговият суверенитет се обединява с изборите, които правим (лоши и добри), за да осъществи Своя съвършен план (Римляни 8:28).

За тези, които са вярващи и страдат от болест, заболяване и/или страдание в този живот, знанието, че те могат да прославят Бог чрез своето страдание, облекчава несигурността защо Той го е разрешил, нещо, което те може да не разберат истински докато не се изправят в Неговото присъствие във вечността. Тогава всички въпроси ще получат отговори или вероятно по –точно, няма вече да се вълнуваме от самите въпроси.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Дали понякога е по Божията воля вярващите да са болни?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries