settings icon
share icon
Въпрос

Бог очаква ли всички да имаме деца?

Отговор


Наистина не става въпрос дали Бог „очаква“ да имаме деца, тъй като Той е суверенен и всезнаещ и знае кой ще има и кой няма да има деца. Въпросът, всъщност, е дали това да имаме деца е изискване за християните и дали можем да имаме пълноценен живот в покорство на Христос и без деца.

Библията ни казва, че децата са благословение от Бога. Псалм 127:3–5 казва, “Ето, наследство от Господа са синовете и награда от Него е плодът на утробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. Блазе на онзи човек, който е напълнил колчана си с тях! Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си при градската порта.” Това не означава, че тези без деца не са благословени или че децата са единственото Божие благословение. Това просто означава, че на децата трябва да се гледа като на благословение, а не като на проклятие или неудобство.

Когато Бог създава Адам и Ева, Бог ги благославя „…и Бог им каза: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете,’” (Битие 1:28). След потопа Бог казва на Ной, “Плодете се, размножавайте се и напълнете земята.” (Битие 9:1). Размножаването е част от Божията заповед за човечеството и Той със сигурност „очаква“ повечето хора да имат деца. Ние също виждаме раждането на деца като част от Божия завет с Авраам. Той казва на Авраам, “Ще те направя голям народ; ще те благословя и ще прославя името ти, и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.” (Битие 12:2–3). Това в крайна сметка е изпълнено чрез Исус Христос, Спасителя, който е напълно Бог и напълно човек – и който е роден от родословната линия на Авраам.

В Стария завет на децата се гледа като на физически знак на Божието благословение. Въпреки това и въпреки, че повечето хора от онова време може да са мислили различно, безплодието не е сигурен знак за Божието недоволство. Много двойки в Библията, като Елкана и Анна (родители на пророк Самуил), Авраам и Сара (родители на Исаак) и Захария и Елисавета (родители на Йоан Кръстител), са били благочестиви мъже и жени, които години наред са били без деца.

В Новия завет децата със сигурност все още се разглеждат като благословение. Исус приветства децата и учи учениците Си, че децата са пример за много от ценностите на Божието царство. Апостол Павел дава указания на родителите и децата как заедно да живеят добре (Ефесяни 6:1-4). Едно от изискванията за презвитер в църквата освен да бъде женен и да има деца, той трябва да управлява добре собственото си домакинство; ако не може да се грижи за собственото си семейство, вероятно не е в състояние да се грижи за църквата (1 Тимотей 3:4-5). Няма съмнение, че семейството е високо ценено от Бог. Но Новият завет се фокусира повече върху духовните плодове и умножаване, отколкото върху физическите благословения. Вярващите в Исус стават Божии деца (Йоан 1:12). Именно Неговото семейство трябва да разширяваме. Ние трябва да правим духовни ученици (Матей 28:19), а не само биологично потомство.

Децата са и винаги ще бъдат благословение от Бога – без значение как точно детето става част от живота на един човек. Но въпреки че Бог е обявил децата за благословение от Него и размножаването е част от задачата на човечеството като цяло, никъде в Библията не се казва, че всяка семейна двойка трябва да има или да желае да има деца. Отново, безплодието – на която и да е възраст – не е знак за липса на Божие благоволение. Двойките без деца по никакъв начин не са по-малко ценни или важни за Божието царство от тези с деца. Всъщност, може да се твърди, че двойките без деца, подобно на несемейните хора, са в състояние да посветят повече от своята енергия и повече да се съсредоточат върху работата за Царството, отколкото тези с деца, (вж. 1 Коринтяни 7:32).

Женени, неженени, с деца или без деца, всяко Божие дете е важен член на Неговото семейство и неразделна част от Тялото Христово. Божията специфична воля за всеки човек и всяка двойка е различна. За мнозина Божията воля включва раждането на деца, независимо дали по естествен път или чрез осиновяване. За други Неговата воля не включва раждането на деца.

За тези, които искат деца, но не могат да имат по някаква причина, най-добре е да предадат желанието си на Бог в молитва. Той може да ви помогне да преминете през мъката на този процес и също така да ви помогне да изживеете по най-добрия Божий начин през този период. За тези, които не желаят да имат деца, предаването на желанието на Бог в молитва също е най-доброто решение. Понякога липсата на желание ни е дадена от Бог. В други случаи това е продиктувано от минали наранявания, страх или егоизъм. Когато излеем сърцата си честно пред Бога, Той може да ни помогне да оправим нещата, да донесе изцеление и да изпълни желанията на Своето сърце в нашия живот.

Много е лесно нашите желания в нашия живот да се превърнат в идоли. Дори добри желания, когато, обаче, заемат мястото на Бог в живота ни, реално се превръщат в идоли. Всички ние трябва да изследваме сърцата си, независимо от нашата житейска ситуация или етап от своя живот, да бъдем честни с Бог в молитва, да търсим мъдрост в Неговото Слово и да поверим живота си на Него. В крайна сметка Бог е този, който дава удовлетворение в сърцата ни и животът ни трябва да бъде изживян само за Негова слава (Римляни 12:1-2; Псалм 37).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Бог очаква ли всички да имаме деца?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries