settings icon
share icon
Въпрос

Каква е разликата между Шеол, Хадес, Ада, огненото езеро, Рая и лоното на Авраам?

Отговор


Различните термини, използвани в Библията за небето и ада – шеол, хадес, геена, огненото езеро, рай и лоното на Авраам – са предмет на много спорове и могат да бъдат объркващи.

Думата „рай" е използвана като синоним на „небе" (2 Коринтяни 12:4; Откровение 2:7). Когато Исус умирал на кръста и един от разбойниците, разпънат с Него, Го помолил за милост, Исус отговорил: „Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая" (Лука 23:43). Исус знаел, че смъртта Му е предстояща и че скоро ще бъде на небето със Своя Отец. Исус говорел за рая като синоним за „небе", а думата започнала да се асоциира с всяко място на идеална красота и радост.

Лоното на Авраам се споменава само веднъж в Библията – в историята за Лазар и богаташа (Лука 16:19-31). Изразът бил използван в Талмуда като синоним на „рай". Образът в историята е Лазар, облегнат на скута на Авраам докато се е излегнал на маса на небесното угощение – както Йоан се бил облегнал на гърдите на Исус по време на Тайната вечеря. Има различни мнения какво точно представлява Авраамовото лоно. Тези, които вярват, че историята се развива през период след смъртта на Месията и възкресението, гледат на лоното на Авраам като синоним на „небе". Онези, които вярват, че времето е преди разпъването на кръста, виждат в „лоното на Авраам" друг термин за „рай". Времето наистина е без връзка със смисъла на историята, който е, че грешниците ще виждат праведниците в щастие, а себе си в мъчение, и че „голяма бездна" съществува помежду им (Лука 16:26), която никога няма да бъде премината.

В еврейските писания думата, използвана да се опише царството на мъртвите е шеол.Тя просто означава „мястото на мъртвите" или „мястото на отделените души/духове". Новозаветната гръцка дума, която е използвана да „ад" е хадес , която също назовава „мястото на мъртвите". Гръцката дума геена също се използва в Новия Завет за „ад" и произлиза от еврейската дума hinnom. Други Писания в Новия Завет посочват, че шеол/хадес е временно място, където душите на невярващите са държани докато чакат окончателното възкресение и наказание пред съда на Големия Бял Трон. При смъртта душите на праведните отиват направо в Божието присъствие – небе/рай/лоното на Авраам – (Лука 23:43; 2 Коринтяни 5:8; Филипяни 1:23).

Огненото езеро, споменато само в Откровение 19:20 и 20:10, 14-15 е окончателният ад, мястото на вечно наказание за всички неразкаяли се бунтовници, както ангелски, така и човешки (Матей 25:41). То бива описвано като място на горяща сяра и тези в него изпитват вечна, неописуема агония от жестоко, ненамаляващо естество (Лука 16:24; Марк 9:45-46). Онези, които са отхвърлили Христос и се намират във временното убежище на мъртвите в хадес/шеол, имат огненото езеро като тяхно последно местоназначение.

Но тези, чиито имена са записани в книгата на живота на Агнето, не трябва да се страхуват от тази ужасна съдба. Чрез вяра в Христос и Неговата кръв, пролята на кръста за нашите грехове, ние сме предопределени да живеем вечно в Божието присъствие.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е разликата между Шеол, Хадес, Ада, огненото езеро, Рая и лоното на Авраам?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries