settings icon
share icon
Въпрос

Кои са седемте диспенсации?

Отговор


Диспенсационализмът е метод на тълкуване на историята, който разделя Божието дело и цели към човечеството на различни периоди от време. Обикновено има седем идентифицирани диспенсации, въпреки че някои богослови вярват, че има девет. Други наброяват от три до тридесет и седем диспенсации. В тази статия ще се ограничим до седемте основни диспенсации, които се намират в Писанието.

Първата диспенсация се нарича диспенсация на невинността (Битие 1:28-30 и 2:15-17). Тази диспенсация покрива периода на Адам и Ева в Райската градина. В тази диспенсация Божиите заповеди били да (1) изпълни земята с деца, (2) подчини земята, (3) владее над животните, (4) се грижи за градината и (5) се въздържа от ядене на плода от дървото на познанието за доброто и злото. Бог предупредил за наказанието с физическа и духовна смърт за неподчинение. Тази диспенсация била изживяна за кратко и била доведена до край от неподчинението на Адам и Ева като яли от забранения плод и тяхното изгонване от градината.

Втората диспенсация се нарича диспенсация на съвестта и е продължила около 1656 години от времето на изгонването на Адам и Ева от градината до потопа (Битие 3:8–8:22). Тази диспенсация демонстрира какво би направило човечеството, ако е оставено на своята собствана воля и съвест, които са били белязани от наследената греховна природа. Петте основни аспекта на тази диспенсация са 1) проклятието върху змията, 2) промяна в женския пол и раждането на деца, 3) проклятието върху земята, 4) налагането на работата върху човечеството, за да произвежда храна и 5) обещанието на Христос като семето, което ще смаже главата на змията (Сатаната).

Третата диспенсация е диспенсацията на човешкото управление, което започнало в Битие 8. Бог бил разрушил живота на земята с потоп като спасил само едно семейство, което да започне отново човешката раса. Бог дал следните обещания и заповеди на Ной и неговото семейство:

1. Бог няма да проклина земята отново.
2. Ной и семейството трябва да напълнят земята с хора.
3. Те трябва да владеят върху животинското творение.
4. Разрешава им се да ядат месо.
5. Установява се законът за смъртното наказание.
6. Никога повече няма да има друг световен потоп.
7. Знакът на Божието обещание ще бъде дъгата.

Потомците на Ной не се разпръснали и не напълнили земята както заповядал Бог като така се провалили в своята отговорност в тази диспенсация. Около 325 години след потопа земните обитатели започнали да строят кула, велик паметник на тяхното единство и гордост (Битие 11:7-9). Бог спрял строежа като създал различни езици и наложил Своята заповед за напълване на земята. Резултатът бил началото на различни народи и култури. От този момент нататък човешките управления били реалност.

Четвъртата диспенсация, наречена диспенсация на обещанието, започнала чрез живота на патриарсите и завършила с Изхода на еврейския народ от Египет, период от около 430 години. По времето на тази диспенсация Бог развил велик народ, който Той бил избрал като Своя народ (Битие 12:1 – Изход 19:25).

Основното обещание по време на диспенсацията на обещанието било Авраамовият завет. Ето някои от ключовите точки от този безусловен завет:

1. От Авраам ще произлезе велик народ, който Бог ще благослови с природно и духовно благоденствие.

2. Бог ще направи името на Авраам велико.

3. Бог ще благослови онези, които са благословили потомците на Авраам и ще прокле онези, които са ги проклели.

4. В Авраам всичиките семейства на земята ще бъдат благословени. Това е изпълнено в Исус Христос и Неговото спасително дело.

5. Знакът на завета е обрязването.

6. Този завет, който бил повторен на Исаак и Яков, е ограничен до еврейския народ и 12-те племена на Израил.

Петата диспенсация се нарича диспенсация на закона. Тя продължила почти 1500 години, от Изхода докато била прекратена след смъртта на Исус Христос. Тази диспенсация ще продължи по време на Хилядолетието с някои изменения. По време на диспенсацията на закона Бог се занимал специално с еврейския народ чрез Мойсеевия завет или законът, който се намира в Изход 19–23. Диспенсацията включвала храмовото поклонение, водено от свещеници, с допълнително ръководство, говорено чрез Божията уста, пророците. Накрая поради неподчинението на народа на завета израилявите племена загубили Обещаната земя и били подложени на робство.

Шестата диспенсация, тази, в която сега живеем, е диспенсацията на благодатта. Тя започнала с Новия завет в Христовата кръв (Лука 22:20). Тази „Ера на Благодатта“ или „Църковен век“ се случва между 69-та и 70-та седмица от Даниил 9:24. Тя започва със смъртта на Христос и завършва с Грабването на Църквата (1 Солунци 4). Тази диспенсация е световна и включва както еврейте, така и езичниците. Човешката отговорност по време на диспенсацията на благодатта е да вярва в Исус, Божия син (Йоан 3:18). В тази диспенсация Светият Дух обитава вярващите като Утешител (Йоан 14:16-26). Тази диспенсация продължава около 2000 години и никой не знае кога ще свърши. Знаем, че ще свърши с Грабването на всички новородени вярващи от земята, за да отидат на небето с Христос. След Грабването ще последва Божият съд в продължение на седем години.

Седмата диспенсация се нарича Хилядолетно Царство на Христос и ще продължи 1000 години като Самият Христос ще управлява на земята. Царството ще изпълни пророчеството към еврейския народ, че Христос ще се върне и ще бъде техният Цар. Единствените хора, на които ще бъде разрешено да влязат в Царството, ще бъдат новородените вярващи от Ерата на Благодатта и праведните оцелели от седемте години на скръбта. На никой неспасен човек няма да бъде разрешено да влезе в това царство. Сатаната ще бъде вързан по време на 1000 години. Старият свят ще бъде разрушен от огън и ще започнат Новото Небе и Новата Земя от Откровение 21 и 22.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са седемте диспенсации?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries