settings icon
share icon
Въпрос

Неправилно ли е вярващи съпруг и съпруга да посещават отделни църкви?

Отговор


Съпруг и съпруга, посещаващи различни църкви, е ситуация, която е по-често срещана, отколкото някой може да си помисли. Също така е обичайно децата на такава двойка да бъдат разделени между двете църкви, като по този начин се създава разрив в семейството, което никога не е здраво. За да определим дали е „погрешно“ съпругът и съпругата да посещават различни църкви, първо трябва да разгледаме брака като връзка, установена от Бог.

Битие 2:24 ни казва, че Бог е създал мъжа и жената да станат „една плът“, когато се оженят, а не две отделни същества, които вървят по различни пътища. В брака има единство, което е уникално и свято. Нещо повече, бракът е картината на Христос и Неговата църква (вярващите), както е описано в Ефесяни 5:31-32. Брачният завет между мъж и жена е символ на завета между Христос и онези, за които Той умря. Неговият завет е вечен и е свят и свещен, точно както бракът трябва да бъде свят, свещен и ненарушен. Това единство на двама души в едно достига най-свещеното си място в духовната сфера, където двамата трябва да бъдат на едно мнение по отношение на основните доктрини на християнството — Бог, Христос, грях, спасение, рай/ад и т.н. Това единство на разбиране чрез служението на Светия Дух обединява съпруга и съпругата във връзка, различна от всяка друга на земята.

Въпреки че е възможно съпругът и съпругата да имат различни вкусове по отношение на музика, стилове на проповядване, богослужение, детски програми и т.н., нито едно от тези неща не е достатъчно съществено, за да раздели семейството на две части, така че да могат да посещават различни църкви, според своето предпочитание. Ясно е, че ако и двете църкви са базирани на Библията и почитат Христос, няма причина единият брачен партньор да не може да отстъпи малко и да остави личните си предпочитания настрана. Още по-добра алтернатива е двойката да се обедини, за да потърси църква, където Божието Слово се проповядва като единствена насока за вяра и практикуването на вярата, където цялото семейство може да научи истинското евангелие на Исус Христос и където семейството може да общува с вярващи, които имат сходно мислене. Съпругът като духовен глава на семейството, трябва да поеме отговорност и да вземе окончателното решение като с любов вземе под внимание исканията на жена си.

За съжаление, семейството с две църкви най-често се появява в бракове, в които единият партньор е възпитан като католик, а другият е възпитан в протестантска деноминация. В ситуации като тези би било разумно двойката да не се жени. Моля, прочетете следната статия: Трябва ли християни от различни деноминации да се срещат или да се женят? Ако бракът вече е сключен, двойката трябва да се стреми към духовно единство. Двама души, утвърдени в своите различни доктринални позиции, често намират за много трудно да направят компромис и да се помирят, но с Бог всичко е възможно. Една двойка в такава ситуация може да бъде принудена да посещава различни църкви, особено ако единият или двамата съпрузи смятат, че вярванията на другия съпруг са небиблейски. В такава ситуация и двамата съпрузи трябва да се ангажират и да се молят истината да бъде разкрита и да бъде постигнато духовно единство.

Тези доктринални конфликти трябва да бъдат разрешени в семейството, преди да може да се постигне истинско единство. Една двойка, която посещава различни църкви, трябва да е готова да изпита всичко, на което са научени, в светлината на Писанието и да е готова да отхвърли всичко, което противоречи на Библията. Те трябва всичко да изпитват и да държат доброто (1 Солунци 5:21).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Неправилно ли е вярващи съпруг и съпруга да посещават отделни църкви?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries