settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за стойността?

Отговор


В Библията има много пасажи, които ни казват какво казва Бог за нашата стойност и за това, че сме ценни в Неговите очи. В Битие 1:26-27 се казва, че сме създадени по Негов образ, по самия образ на Бога. В Псалм 139:13-16 се казва, че сме страшно и чудно сътворени и че всички дни на живота ни са били записани в Божията книга преди да се родим, което потвърждава Божието предузнание и Неговия план за живота ни. В Ефесяни 1:4 се казва, че Бог е избрал Своите деца, преди още да са били създадени основите на земята, а в Ефесяни 1:13-14 се казва, че сме Божие притежание, избрани за прослава на Неговата слава, и че имаме наследство в небесата като Негови деца.

Но обърнете внимание на формулировката във всяка от горните фрази: "са създадени", "са страшно и чудно направени", "са написани", "Бог е избрал Своите деца", "ние сме Божие притежание" и "имаме наследство". Всички тези фрази имат една обща черта: те са неща, които Бог е направил с нас или за нас. Това не са неща, които сме направили за себе си, нито пък сме ги спечелили или заслужили. Всъщност ние сме просто получатели на "всяко духовно благословение“ в Христос (Ефесяни 1:3). Следователно можем да заключим, че нашата ценност всъщност изобщо не е от "самосебе си"; по-скоро тя е ценност, дадена ни от Бога. Ние имаме неоценима стойност за Него поради цената, която Той е платил, за да ни направи достойни – а именно, смъртта на Неговия Син на кръста.

Библията ни казва, че "когато още бяхме грешници, Христос умря за нас" (Римляни 5:8). Всъщност ние "бяхме мъртви чрез нашите престъпления и грехове" (Ефесяни 2:1). Каква стойност имат мъртвите неща? Никаква. Бог ни вменява Своята праведност (2 Коринтяни 5:21) не защото сме били достойни за нея, а защото сме били недостойни, нелюбими и неспособни да се направим себе си достойни по какъвто и да било начин. Но - и ето го чудото - Той действително ни е възлюбил въпреки нашето състояние (Йоан 3:16) и понеже го е направил, сега ние имаме безгранична стойност.

В Йоан 1:12 се казва, че на онези, които са приели Христос и са повярвали в Неговото име, Бог е дал правото да станат Негови деца. Първо послание на Йоан 1:9 ни казва, че ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да прости греховете ни и да ни очисти от всяка неправда. Ако се съсредоточим върху това колко много ни обича Бог и цената, която Той е платил, за да ни изкупи, ще започнем да виждаме себе си така, както Бог ни вижда, и това ще ни помогне да разберем колко много всъщност струваме като деца на Всевишния Бог.

Нашето разбиране за нашата стойност твърде често се основава на това, което другите хора ни казват за нас. Единственият, истински авторитет за нашата стойност е Исус Христос и тъй като Той е отдал собствения си живот за нас като умира на кръста. Това трябва да ни подскаже колко ценни сме в действителност.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за стойността?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries