settings icon
share icon
Въпрос

По какъв начин християнинът трябва да гледа на самочувствието?

Отговор


Много хора определят самочувствието като „чувство за достойнство, въз основа на собствените умения, постижения, статус, финансови ресурси или външен вид.” Този вид самочувствие може да накара един човек да се почувства независим и горд и да се отдаде на само-поклонение, което притъпява нашето желание за Бога. Яков 4:6 ни казва, че „Бог се противи на горделивите, но на смирените дава благодат.” Ако уповаваме само на нашите земни ресурси, неизбежно ще останем с чувство за собствено достойнство, което се основава върху гордост. Исус ни каза: „Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте: Ние сме ненужни слуги; извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим” (Лука 17:10).

Това не означава, че християните трябва да имат ниско самочувствие. Смисълът на това е само, че нашето чувство, че сме добри, не трябва да зависи от нещата, които правим, а от това, което сме в Христос. Трябва да се смирим пред Него, и Той ще ни почете. Псалм 16:2 ни напомня: „Ти си Господ мой; вън от Тебе няма добро за мене.” Християните запазват собственото си достойнство като имат правилните взаимоотношения с Бога. Ние можем да знаем, че сме ценни, заради високата цена, която Бог е платил за нас чрез кръвта на Своя Син, Исус Христос.

В известен смисъл ниското самочувствие е противоположността на гордостта. В друг смисъл, обаче, ниското самочувствие е гордост. Някои хора имат ниско самочувствие, понеже искат хората да ги съжаляват, да им обръщат внимание, да ги утешават. Ниското самочувствие може да означава заявяване на силно желание хората да ни обърнат внимание, точно каквото означава и гордостта. То просто е различен път, който да ни отведе на същото място, т.е., обсебване от себе си, насочване на цялото внимание единствено върху себе си и егоизъм. Вместо това трябва да сме безкористни, да умрем за себе си, и да отклоним всяко внимание, което ни се оказва, към великия Бог, който ни е създал и се грижи за нас.

Библията ни казва, че Бог ни е дал стойност, когато ни е изкупил да бъдем Негов собствен народ (Ефесяни 1:14). Поради това, Само Той е достоен за почит и хвала. Когато имаме здравословно самочувствие, ние ще се ценим достатъчно, за да не се впускаме в грях, който ни поробва. Вместо това ще се държим смирено, като считаме останалите за по-горни от нас самите (Филипяни 2:3). Римляни 12:3 предупреждава да не мислим за себе си по-високо, отколкото трябва да мислим, но да разсъждаваме така, че да мислим скромно, според дела на вярата, който Бог е определил на всеки.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

По какъв начин християнинът трябва да гледа на самочувствието?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries