settings icon
share icon
Въпрос

Каква е разликата между сектата и култа?

Отговор


Думата "секта", свързана с "мисловна школа", е субективен термин, който може да се отнася до религиозна вяра или деноминация, или да се отнася до еретична отцепническа група. Понякога конотацията е на неодобрение, подобно на "гибелните ереси", за които се говори във 2 Петрово 2:1, въпреки че няма последователни или приети образци, които да се използват за идентифициране на секта.

Секти в смисъл на клонове има във всички религии. В исляма има сунити и шиити, в юдаизма - православни и караими, в индуизма - шиити и шакти, а в християнството – баптисти, лутерани и т.н.. Това са примери за религиозни секти и те могат да бъдат считани като различни "клонове" на различните религии. Също така има и нерелигиозни секти като капиталисти и социалисти измежду икономистите или фройдисти и юнгисти сред психиатрите.

В противовес на това, думата "култ" винаги носи негативна конотация. Има специфични критерии, които се използват да се разпознае един култ. В книгата "Борба с култовия контрол над съзнанието" авторът Стивън Хасан откроява така наречените "деструктивни култове", които определя като "авторитарен режим с пирамидална структура, в който един човек или група хора имат диктаторски контрол". Той използва измама при набирането на нови членове (например на хората НЕ се казва предварително какво представлява групата, в какво всъщност вярва и какво се очаква от тях, ако станат нейни членове)." Хасан също така правилно посочва, че култовете не са само религиозни; те могат да имат и търговски или светски характер.

Хасан описва основните елементи на деструктивните култове, които използват контрол над съзнанието:

Контрол на поведението: взаимоотношенията на човека, условията на живот, храната, облеклото, навиците за спане, финансите и т.н. се контролират стриктно.

Контрол на информацията: Лидерите на култа умишлено задържат или изопачават информация, лъжат, пропагандират и ограничават достъпа до други източници на информация.

Контрол на мисълта: Лидерите на сектата използват натоварени думи и език, възпират критичното мислене, забраняват всякаква критична реч по отношение на лидерите на сектата или политиките и проповядват доктрината "ние срещу тях".

Емоционален контрол: Лидерите манипулират своите последователи чрез страх (включително страх от загуба на спасение, страх от отбягване и т.н.), вина и индоктринация.

От християнска гледна точка секта е всяка група, която следва учения, противоречащи на ортодоксалната християнска доктрина и насърчаващи ерес. Според това определение Обществото "Стражева кула" (Свидетели на Йехова) и Светиите от последните дни (мормони) могат да бъдат разглеждани като секти.

Тъй като не всички култове се разпознават веднага като такива, а някои хора могат лесно да объркат култовете със секти или деноминации (в смисъл на клонове – бел. пр.), от решаващо значение е да следваме примера на беряните в Деяния 17:11: "И беряните . . . приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно." Винаги изучавайте убежденията и вярванията на дадена група, преди да се ангажирате с нея, изследвайте нейното поведение и доктрини в светлината на Библията и се пазете от методите, изброени в модела, описан по-горе. Говорете с членовете, но не се съгласявайте да бъдете принуждавани от тях за каквото и да било. Важно е да не правите нещо, което не ви изглежда да е правилно.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Каква е разликата между сектата и култа?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries