settings icon
share icon
Въпрос

Какво е втора смърт?

Отговор


Втората смърт се споменава многократно в книгата Откровение на Йоан и е синоним на огненото езеро. Това е „смърт“, тъй като представлява отделяне от Бога, Дарителя на живота. Нарича се „втора“, защото се случва след физическата смърт.

Откровение 21:8 обяснява втората смърт в най-големи подробности: “А колкото за страхливците, невярващите, мерзавците, убийците, блудниците, магьосниците, идолопоклонниците и всички лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт..”

Втората смърт се споменава на още три места в книга Откровение. Първото е Откровение 2:11: “Който има ухо, нека слуша какво говори Духът към църквите: Който победи, няма да бъде поразен от втората смърт.”В този стих Исус обещава, че вярващите („победителите“; вижте 1 Йоан 5:4) няма да попаднат в огненото езеро. Втората смърт е единствено и само за онези, които са отхвърлили Христос. Това не е място, от което вярващите в Христос трябва да се страхуват.

Откровение 20:6 говори за втората смърт в контекста на един бъдещ период, наречен Милениум: „Блажен и свят онзи, който участва в първото възкресение; над такива втората смърт няма да има сила; а те ще бъдат свещеници на Бога и на Христос и ще царуват с Него хиляда години.” Този стих отбелязва три важни факта. Първо, онези, които умират за вярата си в Исус по време на Голямата Скръб по-късно ще бъдат възкресени, за да влязат в Милениума и да живеят с Него. Второ, тези мъченици ще избягат от огненото езеро или втората смърт. Трето, те ще царуват с Христос.

Втората смърт също се споменава в Откровение 20:14-15: „ И смъртта, и адът бяха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт. И който не бе записан в Книгата на живота, беше хвърлен в огненото езеро.“ В края на времето дори смъртта и подземното царство (Хадес) ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Освен това всеки човек, който не е включен в Книгата на живота, ще бъде хвърлен в огненото езеро. Това условие ще бъде окончателно; дестинацията е завинаги.

В обобщение, втората смърт е препратка към огненото езеро, където е вечното обиталище на онези, които са отделени от Бога чрез греха си. Тази присъда е записана в Писанието като предупреждение към невярващите да търсят спасението, което Исус Христос предоставя. Предстоящият съд също трябва да мотивира и предизвиква вярващите да споделят своята вяра. Има огромна разлика между крайната цел на тези, които познават Христос, и тези, които не го познават.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е втора смърт?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries