settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да имаш прегоряла съвест?

Отговор


Прегорялата съвест се споменава в 1 Тимотей 4:2, където Павел говори за онези, чиято съвест била „прегоряла“ или направена нечувствителна по същия начин, по който животинската кожа, дамгосана с белязващото желязо, става нечувствителна за следваща болка. За човешките същества да имаш прегоряла съвест е резултат от постоянно, неразкаяно съгрешване. Накрая грехът помътнява моралното чувство за правилно или погрешно и неразкаялият се грешник става нечувствителен за предупрежденията на съвестта, която Бог е поставил във всеки от нас, за да ни ръководи (Римляни 2:15).

В момента на спасението ние биваме очистени от греха, наследен от Адам, и от всички лични грехове. Но докато продължаваме в нашия път в Христа, ние все още сме склонни да съгрешаваме. Когато съгрешим, Бог ни е снабдил с начин за очистване, за да ни възстанови в момента на спасението. „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоаново 1:9). Когато си позволяваме да извършваме грехове на мисловната нагласа, ние потискаме Светия Дух. Заповядано ни е да не потушаваме Светия Дух, който обитава в нас (1 Солунци 5:19). Когато продължаваме в нашите грехове на мисловната нагласа без да се изповядаме и започнем да вършим тези грехове в нашите тела (Яков 1:15), ние оскърбяваме Светия Дух, което не трябва да правим (Ефесяни 4:30). Още веднъж имаме избора да се изповядаме и покаем или да продължим в грях и отстъпление. Когато продължаваме в грях, душите ни започват да стават морално загрубели. Накрая стигаме до момент, където съвестта ни е прегоряла и е неспособна да ни помогне да различим правилно от погрешно. Това е сякаш гореща ютия е приложена към нашата съвест като я разрушава. Дори по-лошо, можем да стигнем до мястото, където да не ни засяга колко сме грешни. Това се има предвид в 1 Тимотей 4:2, където Павел посочва лъжеучителите, наричайки ги „лицемерни човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла.“ Можем леснода видим това с чистото зло. Серийният убиец, например, е с прегоряла съвест и тя повече не работи и не го ръководи в това какво е правилно и погрешно.

Християните, които продължават да съгрешават въпреки божествената дисциплина, могат действително да съгрешават в себе си извън този живот и в Божието присъствие. Бог може да вземе грешащ вярващ вкъщи, за да запази такъв човек от вършенето на повече вреда на себе си и на неговото свидетелство за Неговото Свято Име. „Ако някой види брата си, че извърши несмъртен грях, нека се моли, и Бог ще му даде живот, сиреч, на ония, които съгрешават несмъртно. Има смъртен грях; не казвам за него да се помоли. Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен“ (1 Йоаново 5:16-17). Тези грехове не ни причиняват загуба на спасението ни, но те определено засягат нашето взаимоотношение с Бог и другите. Ние ще сме мъдри, ако никога не се влошим до степен съвестта ни да прегори.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да имаш прегоряла съвест?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries