settings icon
share icon
Въпрос

Кои бяха книжниците, които често спореха с Исус?

Отговор


В древен Израел книжниците са били учени мъже, чиято работа е била да изучават Закона, да го преписват и да пишат коментари по него. Те били наемани и в случаите, когато възниквала нужда от писмен документ или когато се налагало тълкуване на правен въпрос. Ездра, "книжник, вещ в Моисеевия закон" (Ездра 7:6).

Писарите са се отнасяли много сериозно към работата си по съхраняването на Писанието; те са преписвали и преписвали Библията щателно, като дори са броили буквите и интервалите, за да гарантират, че всяко копие е правилно. Можем да благодарим на еврейските книжари за запазването на старозаветната част от Библията.

Евреите стават все по-известни като "хората на книгата" заради вярното изучаване на Писанието, особено на Закона и начина, по който той трябва да се спазва. В новозаветната епоха книжниците често са свързвани със сектата на фарисеите, макар че не всички фарисеи са били книжници (вж. Матей 5:20; 12:38). Те са били учители на народа (Марк 1:22) и тълкуватели на Закона. Били са широко уважавани от обществото заради своите знания, отдаденост и външен вид на спазването на Закона.

Книжниците обаче излязоха извън рамките на тълкуването на Писанието и добавиха към казаното от Бога много човешки традиции. Те се превърнали в професионалисти в изписването на буквата на Закона, като пренебрегвали духа, който се криел зад него. Нещата стигнали дотам, че разпоредбите и традициите, които книжниците добавили към Закона, били смятани за по-важни от самия Закон. Това доведе до много сблъсъци между Исус и фарисеите и книжниците. В началото на Проповедта на планината Исус шокира слушателите си, като заявява, че праведността на книжниците не е достатъчна, за да стигне някой до небето (Матей 5:20). След това голяма част от проповедта на Исус се занимава с това, на което хората са били научени (от книжниците), и с това какво всъщност иска Бог (Матей 5:21-48). Към края на служението си Исус осъжда книжниците за тяхното лицемерие (Матей 23). Те познаваха Закона и го преподаваха на другите, но не го спазваха.

Първоначалната цел на книжниците е била сериозна - да познават и пазят Закона и да насърчават другите да го спазват. Но нещата се объркват, когато създадените от човека традиции засенчват Божието Слово, а привидната святост заменя истинския благочестив живот. Книжниците, чиято заявена цел беше да запазят Словото, всъщност го обезсилиха чрез преданията, които предаваха (Марк 7:13).

Как нещата се отклониха толкова много от курса? Вероятно защото евреите, след като преживели векове на преследване и поробване, се вкопчили в гордостта си от спазването на Закона и от това, че той ги е определил като избран от Бога народ. Юдеите по времето на Исус със сигурност са имали нагласа за превъзходство (Йоан 7:49), на която Исус се е противопоставял (Матей 9:12). По-големият проблем беше, че книжниците бяха лицемери в сърцето си. Те се интересуваха повече от това да изглеждат добри пред хората, отколкото да угодят на Бога. В крайна сметка същите тези книжници изиграват роля в това Исус да бъде арестуван и разпънат на кръст (Матей 26:57; Марк 15:1; Лука 22:1-2). Урокът, който всеки християнин може да научи от лицемерието на книжниците, е, че Бог иска нещо повече от външни прояви на праведност. Той иска вътрешна промяна на сърцето, което постоянно се предава в любов и послушание на Христос.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои бяха книжниците, които често спореха с Исус?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries