settings icon
share icon
Въпрос

Сциентологията християнски култ ли е?

Отговор


Сциентологията е трудна религия за обобщаване. Тя печели популярност заради някои холивудски знаменитости, които са я приели. Сциентологията е основана през 1953 г. от писателя-фантаст Л. Рон Хъбард, само четири години след като казва: „Бих желал да основа религия, защото парите са точно там.” Съответно той става богат по този начин – Хъбард станал мулти-милионер.

Сциентологията учи, че човечеството е безсмъртно същество (наречено Тетан), което не е било първоначално на тази планета, и че човек е пленен от материята, енергията, пространството и времето (МЕПВ). За сциентолога спасението идва чрез процес, наричан „прослушване”, в който се премахват „енграми” (спомени за миналата болка и безсъзнание, което блокира енергията). Прослушването е продължителен процес и може да струва стотици хиляди долари. Когато най-накрая се премахнат всички енграми, Тетанът отново добива контрол над МЕПВ вместо да бъде контролиран от тях. До спасението си всеки тетан постоянно се преражда.

Сциентологията е много скъпа религия за следване. Всеки аспект от нея е свързан с някаква такса. Ето защо „редовете” на сциентологията са изпълнени само с богати хора. Тя е също много стриктна религия и наказва строго тези, които се опитат да оставят нейните учения и да я напуснат. Нейните „писания” са ограничени единствено до писанията и ученията на Л. Рон Хъбард.

Макар сциентолозите да твърдят, че сциентологията е съвместима с християнството, Библията застава срещу всяко вярване, към което те се придържат. Библията учи, че Бог е суверенът и единственият създател на вселената (Битие 1:1); човечеството е било сътворено от Бог (Битие 1:27); единственото спасение, което съществува за човек, е по благодат чрез вяра в завършеното дело на Исус Христос (Филипяни 2:8); спасението е безплатен дар, за чието спечелване човечеството не може да направи нищо (Ефесяни 2:8-9); а Исус Христос е жив и здрав и седи от дясно на Бога Отец дори сега (Деяния 2:33; Ефесяни 1:20; Евреи 1:3) и очаква времето, когато ще събере хората Си при Себе си, за да живеят с Него вечно в небето. Всички останали ще бъдат хвърлени в истински ад, отделени от Бог за цялата вечност (Откровение 20:15).

Сциентологията категорично отрича съществуването на Бога на Библията, небето и ада. За сциентолога Исус Христос е бил просто добър учител, който за нещастие бил убит без причина. Сциентологията се различава от библейското християнство по всяка важна доктрина. Някои от най-важните разлики са обобщени по-долу.

Бог: Сциентологията вярва, че има множество богове, и че някои богове са над други богове. От друга страна, библейското християнство признава само един единствен Бог, който се е открил в Библията и чрез Исус Христос. Тези, които вярват в Него, не може да вярват в измамната концепция за бог, която се учи в сциентологията.

Исус Христос: Като другите култове, сциентологията отрича божествеността на Христос. Вместо да имат библейски възглед за Христос, Кой е той и какво е направил, те Му приписват характеристиките на някакво по-низше божество, което с годините е спечелило легендарен статус. Библията ясно учи, че Исус е бил Бог в плът и чрез Своето въплъщение Той могъл да бъде жертва заради нашите грехове. Чрез смъртта и възкресението на Христос можем да имаме надежда за вечен живот с Бога (Йоан 3:16).

Грях: Сциентологията вярва в присъщата доброта на човека и учи, че е презрително и напълно обидно да казваме на хората, че трябва да се покаят, или че са лоши. От друга страна, Библията учи, че човек е грешник и че единствената надежда за него е да приеме Христос като свой Господ и Спасител (Римляни 6:23).

Спасение: Сциентологията вярва в прераждането и в това, че личното спасение в живота на един човек е свобода от цикъла на раждане и смърт, който се свързва с прераждането. Те вярват, че религиозната практика на всички вери е универсалният път към мъдрост, разбиране и спасение. В контраст на това, Библията учи, че има само един път към спасението и той е чрез Исус Христос. Самият Исус каза: „Аз съм пътят, и истината и животът; никой не идва при Отец освен чрез Мен” (Йоан 14:6).

Като сравняваме ученията на сциентологията с Библията, виждаме, че двете имат много малко общи неща, ако въобще се намират такива. Сциентологията води единствено далеч от Бога и вечния живот. Макар понякога да прикрива своите вярвания с думи, които напомнят на християнство, сциентологията всъщност е диаметрално противоположна на християнството по всяка една основна доктрина. Сциентологията очевидно и категорично не е християнска.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Сциентологията християнски култ ли е?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries