settings icon
share icon
Въпрос

Кои са били самаряните?

Отговор


Самаряните обитавали страната, която преди това принадлежала на ефраимовото коляно и манасиевото полуколяно. Столицата на страната била Самария, по това време голям и великолепен град. Когато десетте племена били отведени в плен на Асирия, асирийският цар изпратил хората от Кут, Ава, Хамат и Сефарваим да обитават Самария (4 Царе 17:24; Ездра 4:2-11). Тези чужденци се смесили чрез женитби с израилтянското население, което все още било в и около Самария. Тези „самаряни" първоначално се покланяли на идолите на своите собствени народи, но тъй като били нападани от лъвове, те предположили, че това се случвало понеже не почитали Бога на тази територия. Затова от Асирия им бил изпратен еврейски свещеник да ги напътства в юдейската религия. Те били поучавани по книгите на Мойсей, но все пак задържали много от своите идолопоклоннически обичаи. Самаряните прегърнали религия, която била смесица от юдеизъм и идолопоклонство (4 Царе 17:26-28). Тъй като израилтянските обитатели на Самария встъпили в брак с чужденците и възприели тяхната идолопоклоническа религия, самаряните били в цялост считани за „нечистокръвни" и били повсеместно презирани от юдеите.

Допълнителни основания за вражда между израилтяните и самаряните били следните:

1. Юдеите след завръщането си от Вавилон започнали да възстановяват храма си. Докато Неемия бил зает да изгражда стените на Ерусалим, самаряните енергично се опитвали да спрат това начинание (Неемия 6:1-14).

2. Самаряните построили храм за себе си на хълма Геразим, който самаряните настоявали, че Мойсей е определил за мястото, където народът трябва да се покланя. Санвалат, водачът на самаряните, назначил своя зет Манасий за първосвещеник. Така идолопоклонническата религия на самаряните била увековечена.

3. Самария станала място за убежище на всички изгнаници от Юдея (Исус Навиев 20:7; 21:21). Самаряните охотно приемали юдейските престъпници и бегълци от правосъдието. Нарушителите на юдейските закони и онези, които били отлъчени, намирали безопасност за себе си в Самария, което значиелно способствало за увеличаване на съществуващата омраза между двата народа.

4. Самаряните получили само петте книги на Мойсей и отхвърлили писанията на пророците и всички юдейски традиции.

От тези причини възникнала непремирима разлика между тях, така че юдеите считали самаряните за най-лошите от човешката раса (Йоан 8:48) и нямали отношения с тях (Йоан 4:9). Въпреки омразата между юдеите и самаряните Исус разрушил бариерите между тях като проповядвал благовестието на мира на самаряните (Йоан 4:6-26), а апостолите по-късно последвали Неговия пример (Деяния 8:25).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са били самаряните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries