settings icon
share icon
Въпрос

Какви са ролите на съпруга и съпругата в семейството?

Отговор


Макар мъжете и жените да са равни в общението си с Христос, Писанието дава специфични роли на всеки един от тях в брака. Съпругът трябва да поеме ръководството в дома (1 Коринтяни 11:3; Ефесяни 5:23). Неговото отношение като глава не трябва бъде диктаторско, снизходително или да покровителства жена си, но трябва да бъде в съответствие с примера на Христос, който води църквата. „Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети, след като я е очистил с водно умиване чрез словото” (Ефесяни 5:25-26). Христос обикна църквата (Своя народ) със състрадание, милост, прошка, уважение и себеотрицание. Съпрузите трябва да обичат жените си по същия начин.

Съпругите трябва да се покорят на властта на мъжете си. „Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото). Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже” (Ефесяни 5:22-24). Макар че жените трябва да се покоряват на своите съпрузи, Библията също казва на мъжете няколко пъти как трябва да се отнасят към жените си. Съпругът не трябва да приема ролята на диктатор, но трябва да уважава жена си и нейните мнения. Всъщност Ефесяни 5:28-29 призовава мъжете да обичат жените си по същия начин, както обичат собствените си тела, като ги хранят и се грижат за тях. Любовта на мъжа към жена му трябва да бъде същата като любовта на Христос към Неговото тяло, църквата.

„Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях” (Колосяни 3:18-19). „Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си като с по-слаб съсъд и им отдавайте почит като на сънаследници на дадения чрез благодат живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви” (1 Петрово 3:7). От тези стихове виждаме, че любовта и уважението характеризират ролите на съпрузите и съпругите. Ако тези двете присъстват, тогава авторитета, ръководството, любовта и покорството няма да бъдат проблем за нито един от партньорите.

По отношение на разделението на отговорностите в дома, Библията инструктира съпрузите да издържат своите семейства. Това означава да работят и да печелят достатъчно пари, за да осигуряват достатъчно средства за всички потребни неща в живота на съпругата и децата си. Ако съпругът не успее да направи така, това категорично ще доведе до духовни последствия. „Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и от безверник е по-лош” (1 Тимотей 5:8). По тази причина мъж, който не прави усилия да издържа своето семейство, не може да се счита за християнин. Това не означава, че жената не може да помага в издръжката на семейството – Притчи 31 глава показва, че богоугодната жена със сигурност може да прави това – но издръжката на семейството не е нейната основна отговорност; това е задължение на съпруга й. Макар че съпругът трябва да помага с децата и с домакинските задължения (и така да изпълни своя дълг да обича жена си), Притчи 31 глава също ясно казва, че домът трябва да бъде основната сфера на влияние и отговорност на съпругата. Дори ако трябва да стои до късно и да става рано, тя се е погрижила добре за своето семейство. Това не е лесен начин на живот за много жени – особено в богатите западни нации. Обаче твърде много жени са изнервени и изтощени до край. За да предотвратят този стрес съпругът и съпругата трябва много внимателно да пренаредят своите приоритети и да следват Библейските инструкции за своите роли.

Със сигурност ще има конфликти относно разделението на труда в брака, но ако двамата партньори са покорни на Христос, тези конфликти ще бъдат минимални. Ако двама души видят, че споровете по този въпрос са чести и разпалени, или че бракът им се характеризира със спорове, тогава проблемът е духовен. В този случай партньорите трябва да се посветят на молитва и да се покорят първо на Христос, след това един на друг с любов и уважение.

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Какви са ролите на съпруга и съпругата в семейството?

Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries