settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да възстановя брака си?

Отговор


Тъй като нуждата от възстановяване на брачно взаимоотношение може да бъде поради много различни причини, ще разгледаме основните принципи, които Библията поставя за взаимоотношенията изобщо и за брака в частност.

Мястото, от което трябва да започнем, е с индивидуалното взаимоотношение между мъж или жена и Господ Исус Христос. Като новородени вярващи успехът на всяко взаимоотношение с другите е в пряка взаимовръзка с качеството на нашето лично взаимоотношение с Господ Исус Христос. Когато сме извън общение с Господ поради грях или умствени нагласи, които са противни на божествената гледна точка, откриваме, че сме раздразени на себе си първо, а това прелива към взаимоотношенията ни с другите. Следователно, възстановяването на взаимоотношението ни с Господ чрез съгласяване с Неговото виждане и облягане на Неговата прошка (1 Йоаново 1:9) е там, откъдето трябва да тръгнем.

Всичко това предполага, че човек има лично взаимоотношение с Господ Исус Христос чрез новорождението. Тоест, раждането отново в новост на живота при приемането на спасението чрез дара на вечния живот в Христос. Ако тази стъпка не е била предприета, тогава библейските принципи не са първият въпрос, който трябва да бъде отправен; а вечното спасение или изкупление на човека е.

За новородения вярващ прошката е мястото и привилегията, които имаме в Христос, а поради тази прошка сме получили заповедта да прощаваме на другите. „А бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас" (Ефесяни 4:32). Ако сме вярващи, ни е простено „в Христа" и ние също прощаваме на другите „в Христа". Никое взаимоотношение не може да бъде възстановено без прошка. Прошката е изборът, който правим въз основа на реалността на нашето простено състояние.

За брачното взаимоотношение Библията ни е дала ясен модел, който е противоположен на светската гледна точка. Веднъж след като е дадена и получена прошка, прилагането на Божия модел ще започне да събира двете разделени страни в Богопочитащ съюз. Това изисква избор от двете страни. Има стара поговорка: „Не можеш да използваш това, което не знаеш". Следователно, за да научим Божия модел за брака, трябва да се вгледаме в Божието Слово.

Бог наредил първия брак в Райската градина между Адам и Ева. Когато влязъл грехът, този съвършен съюз бил разрушен. Като резултат Бог казал на Ева, че Адам ще бъде нейната „глава", за да владее над нея (Битие 3:16). (Сравнете 1 Коринтяни 11:3; Ефесяни 5:22; Тит 2:5; 1 Петрово 3:5-6.). Това „правило" било отхвърлено от движението на модерните либерални жени и е донесло неизказано нещастие на онези, повярвали в тази „лъжа". Съществува също и човешката гледна точка, че „всички са равни". В известен смисъл това е вярно. Ние всички имаме равен достъп до спасението в Исус Христос (Галатяни 3:28). Но да кажем, че всички в света са равни в човешките възможности, способности или дори сила е наивно. Бог има цел за поставянето на съпругите под авторитета на техните съпрузи. Поради греха с това правило било както злоупотребено, така и било обект на шеги, и резултатът донесъл хаос на дома и семейството. Обаче, Бог казва на съпрузите „да любят жените си, както своите тела" (Ефесяни 5:28). Всъщност, по-голямата част от отговорноста е дадено на съпруга. Жената трябва да се покоряа на съпруга си както на Господа; обаче, съпрузите трябва да обичат съпругите си „както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея" (Ефесяни 5:25-29).

1 Коринтяни 7 поставя някои принципи и практически, лични, водени от Духа съвети за брака. Отново, това предполага, че хората са новородени вярващи. Този пасаж говори за прелюбодеянието, разврата, оставането неженен и чист или – за да се избегнат капаните на страстта и разврата – женитбата.

Божият модел за брака работи, но изисква посвещаване от двете страни. Обикновено, ако брачното взаимоотношение се е разпаднало, има въпроси, които се нуждаят от прошка и да бъдат оставени назад, за да може двойката да се придвижи напред, и отново, това изисква избор и посвещаване. Нежеланието да простите ще означава невъзстановяване. Първостепенният въпрос е отговорността на всеки човек пред Бог. Ходенето в прошка и общение ще бъде чудесно място за започване на повторно изграждане на взаимоотношението.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да възстановя брака си?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries