settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за овъзмездяването?

Отговор


Овъзмездяването е библейско понятие и има пасажи както в Стария, така и в Новия Завет, които разкриват Божията воля по този въпрос. В Стария завет израилтяните са били под Закона, който определя овъзмездяването при различни обстоятелства: "Ако някой открадне вол или овца и го заколи или продаде, да заплати пет вола за вола и четири овце за овцата.. . . Но ако слънцето е било изгряло над него, тогава ще бъде овъзмездено кръв за него.) Крадецът трябва непременно да заплати; но ако няма с какво, да бъде продаден той за откраднатото. И ако откраднатото, било вол, осел или овца, бъде намерено живо, ще плати двойно. Ако някой стане причина за нива или лозе да бъдат изядени, като развърже животното си и то се напасе в чужда нива, ще плати от най-доброто произведение на нивата си и от най-добрия плод на лозето си. Ако избухне огън и запали тръни, така че изгорят копни или неожънати класове, или ниви, то, който е запалил огъня, непременно ще заплати за щетите.. . . Ако някой заеме от ближния си животно и то се нарани или умре в отсъствието на стопанина му, ще го заплати." (Изход 22:1, 3-6, 14).

В Левит 6:2-5 се разглеждат и други ситуации, при които откраднатата вещ се възстановява, плюс една пета от стойността ѝ. Също така следва да се отбележи, че в този пасаж овъзмездяването се извършва на собственика на имуществото (а не на властта или на друга трета страна), а обезщетението трябва да бъде придружено от принос за вина пред Господа. Следователно Мойсеевият закон защитава жертвите на кражба, изнудване, измама и небрежност като изисква от провинилите се страни да възстановят щетите. Размерът на възнаграждението варирал от 100 до 500 процента от загубата. Овъзмездяването на щетите трябвало да се извърши в същия ден, в който виновният принасял жертвата си пред Господа, което означава, че възстановяването на щетите на ближния е също толкова важно, колкото и помирението с Бога.

В Новия завет имаме прекрасния пример на Закхей в Лука 19. Исус посещава дома на Закхей, а хората, които знаят, че главният бирник е зъл и деспотичен човек, започват да роптаят заради това, че Исус общува с грешник (стих 7). "А Закхей се изправи и каза на Господа: "А Закхей стана и каза на Господа: Господи, ето, отсега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четворно. И Исус му каза: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото." (стихове 8-10). От думите на Закхей разбираме, че 1) той е бил виновен за измама на хората, 2) разкайва се за миналите си действия и 3) е решен да възстанови щетите. От думите на Исус разбираме, че 1) Закхей е бил спасен в онзи ден и грехът му е бил простен, и 2) доказателство за спасението му е била както публичната му изповед (вж. Римляни 10:10), така и отказът му от всички незаконно придобити облаги. Закхей се покая и искреността му се прояви в незабавното му желание да възстанови щетите. Това беше човек, който се кае и разкайва, а доказателството за обръщането му към Христос е решимостта му да изкупи, доколкото е възможно, миналите си грехове.

Същото важи и за всеки, който наистина познава Христос днес. Истинското покаяние води до желание да се поправят грешките. Когато някой стане християнин, той ще има желание, породено от дълбоко убеждение, да върши добро, а това включва попправяне на грешките, когато това е възможно. Идеята за "когато е възможно" е изключително важна, за да се запомни. Има някои престъпления и грехове, за които няма адекватно овъзмездяване. В такива случаи християнинът трябва да направи някаква форма на възстановяване, която да демонстрира покаяние, но в същото време не е необходимо да се чувства виновен за невъзможността да извърши пълно овъзмездяване. То трябва да бъде резултат от нашето спасение, но то не е изискване за спасението. Ако сте получили прошка на греховете чрез вяра в Исус Христос, всичките ви грехове са простени, независимо дали сте успели да ги поправите или не.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за овъзмездяването?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries