settings icon
share icon
Въпрос

Какво е заместителното богословие?

Отговор


Заместителното богословие по същество учи, че църквата заменя Израел в Божия план. Привържениците на заместителното богословие вярват, че юдеите вече не са Божия избран народ, и че Бог няма конкретни бъдещи планове за народа на Израел. Всички различни възгледи за връзката между църквата и Израел могат да бъдат разделени на два лагера: или църквата е продължение на Израел (заместително/заветно богословие), или църквата е напълно различна и отделена от Израел (диспенсационализъм/премилениализъм).

Заместителното богословие учи, че църквата заменя Израел, и че многото обещания, дадени в Библията по отношение на Израел, се изпълняват не с този народ, а с християнската църква. Затова пророчествата в Писанието относно благословението и възстановяването на Израел в обещаната земя се тълкуват „духовно” или „алегорично” като обещания за Божие благословение за църквата. Този възглед има големи проблеми, като продължаващото съществуване на юдейския народ през вековете и особено възкръсването на съвременната държава Израел. Ако този народ беше осъден от Бог, и ако няма бъдеще за юдейския народ, как обясняваме свръхестественото оцеляване на юдеите през изминалите 2000 години, въпреки множеството опити да бъдат унищожени? Как обясняваме защо и как Израел се появява отново като народ през 20 век, след като не е съществувал за 1900 години?

Възгледът, че църквата се различава от Израел, се поучава ясно в Новия Завет. Библейски казано, църквата е напълно различна и отделена от Израел, и двете общности никога не трябва да бъдат обърквани или използвани взаимозаменяемо. Писанието ни учи, че църквата е изцяло ново творение, което се появява в деня на Петдесятница и ще продължи да съществува, докато не бъде взета на небето по време на грабването (Ефесяни 1:9-11; 1 Солунци 4:13-17). Църквата няма връзка с проклятията и благословенията за Израел. Заветите, обещанията и предупрежденията са валидни само за Израел. В Божията програма Израел е оставен временно настрана за изминалите 2000 години, когато е бил разпръснат.

След грабването (1 Солунци 4:13-18), Бог ще възстанови Израел като основния фокус на Своя план. Първото събитие по това време е голямата скръб (Откровение глави 6-19). Светът ще бъде съден за своето отхвърляне на Христос, докато Израел ще бъде подготвен за второто идване на Месията чрез изпитанията на голямата скръб. Тогава, когато Христос се върне на земята, в края на скръбта, Израел ще бъде готов да Го приеме. Остатъкът от Израел, който ще оцелее през скръбта, ще бъде спасен, и Господ ще установи Своето царство на тази земя с Ерусалим като своя столица. Израел ще бъде водещият народ с Христос начело като Цар, а представители от всички народи ще идват в Израел да поднесат почитта си и да се поклонят на Царя – на Исус Христос. Църквата ще се върне с Христос и ще царува с Него за буквален период от хиляда години (Откровение 20:1-5).

Старият и Новият Завет подкрепят премилениално/диспенсационално разбиране на Божия план за Израел. Най-силната подкрепа за премилениализма се намира в ясното учение на Откровение 20:1-7, където се казва шест пъти, че Христовото царство ще продължи 1000 години. След скръбта Господ ще се върне и ще установи Своето царство с народа Израел и ще царува над цялата земя, а Израел ще бъде водеща нация. Църквата ще царува с Него за буквални хиляда години. Тя не заменя Израел в Божия план. Макар Бог да фокусира Своето внимание предимно върху църквата в тази диспенсация на благодат, Бог не е забравил Израел и един ден ще го възстанови като богоизбран народ, ролята, която Бог е пожелал да му отреди (Римляни 11).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е заместителното богословие?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries