settings icon
share icon
Въпрос

Дали повторният брак след развод е винаги прелюбодеяние?

Отговор


Преди дори да започнем да отговаряме на този въпрос нека повторим: „Защото, казва Господ, Израилевия Бог: Аз мразя напускане" (Малахия 2:16). Болката, объркването и фрустрацията, които изпитват повечето хора след развод, са сигурно част от причината, поради която Бог мрази развода. Дори по-трудно библейски, отколкото въпроса за развода, е въпросът за повторния брак. Огромното мнозинство от хората, които се развеждат, или се оженват повторно, или обмислят да се оженят повторно. Какво казва Библията за това?

Матей 19:9 казва: „И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува." Вижте също Матей 5:32. Тези Писания ясно заявяват, че повторният брак след развод е прелюбодеяние, освен при случая на „брачно прелюбодеяние". Във връзка с тази „клауза за изключение" и нейните значения, моля прочетете следните статии: „Какво казва Библията за развода и повторния брак?" „Аз съм разведен/а. Мога ли да се оженя повторно?"

Според нашето виждане има определени случаи, при които разводът и повторният брак са разрешени без повторният брак да се счита за прелюбодеяние. Тези случаи биха включвали неразкаяно прелюбодеяние, физическо насилие над партньора или децата, изоставяне на вярващия партньор от невярващия партньор. Не казваме, че човек при тези обстоятелства трябва да се оженва повторно.Библията определено насърчава оставането неженен или помирението, а не повторния брак (1 Коринтяни 7:11). Същевременно според нашето виждане Бог предлага Своята милост и благодат на невинната страна при развод и позволява на този човек да се ожени повторно без да се счита за прелюбодеяние.

Човек, който се разведе поради причина, различна от горепосочените, и после се ожени повторно, е извършил прелюбодеяние (Лука 16:18). Въпросът тогава става: дали този повторен брак е „акт" на прелюбодеяние или „състояние" на прелюбодеяние. Сегашното време в гръцкия език в Матей 5:32, 19:9 и Лука 16:18 може да обозначава продължително състояние на прелюбодеянието. Същевременно сегашното време в гръцкия език не винаги означава продължително действие. Понякога то просто означава, че нещо се е случило (аористично, пунктилиарно или гномично сегашно време). Например, думата „развежда се" в Матей 5:32 е сегашно време, но развеждането не е продължително действие. Според нашето виждане повторният брак, без оглед на обстоятелствата, не е продължителен акт на прелюбодеяние. Само самият акт на повторното оженване е прелюбодеяние.

В Стария Завет наказанието за прелюбодеяние било смърт (Левит 20:10). В същото време Второзаконие 24:1-4 споменава повторния брак след развод, не го нарича прелюбодеяние и не изисква смъртно наказание за оженилия се повторно партньор. Библията изрично казва, че Бог мрази развода (Малахия 2:16), но никъде не казва изрично, че Бог мрази повторния брак. Библията никъде не заповядва на повторно оженилата се двойка да се разведе. Второзаконие 24:1-4 не описва повторния брака като невалиден. Прекратяването на повторния брак с развод би било точно толкова греховно както прекратяването на първия брак с развод. И двата включват нарушването на обетите пред Бога, между двойката и пред свидетелите.

Без значение на обстоятелствата, веднъж след като една двойка се е оженила повторно, те би трябвало да се стремят да изживеят своя брачен живот във вярност, по почитащ Бога начин, с Христос в центъра на своя брак. Бракът е брак. Бог не гледа на новия брак като на невалиден или прелюбодеен. Повторно оженената двойка трябва да посветят себе си на Бог и на един друг – и да Го почитат като направят своя нов брак траен и христосоцентричен (Ефесяни 5:22-33).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Дали повторният брак след развод е винаги прелюбодеяние?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries