settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за изнасилването?

Отговор


Библията говори по въпроса за изнасилването. Както се очаква, когато Библията споменава престъплението изнасилване, то е представено като грубо нарушение на Божия замисъл за третиране на човешкото тяло (Битие 34). Библията осъжда изнасилването винаги, когато то се споменава. Например има конкретен пасаж за това в законите, дадени на израелския народ преди влизането му в Обетованата земя под ръководството на Исус Навин. В този пасаж (Второзаконие 22:13-29) се говори директно срещу принуждаването на жена да влезе в сексуален контакт против волята си, или това, което днес познаваме като изнасилване. Тази заповед е имала за цел да защити жените и да предпази народа на Израил от извършването на греховни действия.

Второзаконие 22:25-27 указва наказанието, което Мойсеевият закон изисква за мъж, който изнасили сгодена жена. Мъжът е трябвало да бъде убит с камъни, докато жената се е смятала за невинна. Макар че Мойсеевият закон се е отнасял за израелския народ по времето на Мойсей, принципът е ясен - изнасилването е грях в очите на Бога и според Закона това е водело до възможно най-крайното наказание - смърт за изнасилвача.

В Стария завет има някои трудни пасажи, свързани с този въпрос. Един от тях е Второзаконие 22:28-29 “Ако някой срещне несгодена девойка и я изнасили, и ги намерят, тогава онзи, който е лежал с нея, да даде на бащата на момата петдесет сребърни сикъла; и тя да му стане жена, понеже я е обезчестил; не бива да я напуска през целия си живот.” Ако жертвата на изнасилване не е била сгодена, изнасилвачът е бил изправен пред различни последствия.

Трябва да погледнем на Второзаконие 22:28-29 през призмата на древната култура. В онези времена социалните норми са се отнасяли зле към жените. Те не можели да притежават собственост. Не можели да си намерят работа, за да се издържат. Ако жената нямала баща, съпруг или син, тя нямала правна защита. Възможностите й са били робство или проституция. Ако неомъжената жена не е била девствена, за нея е било изключително трудно да се омъжи. Ако не е била годна за брак, баща ѝ не е имал особена полза от нея.

Божието наказание за изнасилвача на девойка - парична глоба и доживотна отговорност - има за цел да възпре изнасилването, като накара изнасилвача да носи отговорност за действията си. Той е съсипал живота ѝ. Негова е отговорността да я издържа до края на живота ѝ. Това може да не звучи справедливо за съвременните уши, но ние не живеем в същата култура като тях. Във 2 Царе 13 принц Амнон изнасилва своята полусестра Тамар. Ужасът и срамът от това, че е била изнасилена, но не е била омъжена, кара Тамар да го моли да се ожени за нея (полубрат ѝ!), дори след като той я отхвърля. Пълноправният ѝ брат, Авесалом, е толкова отвратен от ситуацията, че убива Амнон. Ето колко високо се е ценяла девствеността при жените по онова време.

Критиците на Библията посочват и Числа 31 (и други подобни пасажи), в които на израилтяните е позволено да вземат пленнички от народите, които завладяват. Критиците твърдят, че това е пример за това, че Библията одобрява или дори насърчава изнасилването. В пасажа обаче не се казва нищо за изнасилване на пленничките. Погрешно е да се приема, че пленничките е трябвало да бъдат изнасилвани. На войниците е заповядано да очистят себе си и пленниците си (стих 19). Изнасилването би било нарушение на тази заповед (вж. Левит 15:16-18). Жените, които са били взети в плен, никога не се споменават като сексуални обекти. Възможно ли и е пленничките в крайна сметка да се омъжват сред израилтяните? Да. Има ли някакви признаци, че жените са били изнасилвани или принуждавани към сексуално робство? Категорично не.

В Новия завет изнасилването не се споменава директно, но в тогавашната еврейска култура то се е смятало за сексуална неморалност. Исус и апостолите говорят срещу сексуалната неморалност, дори я изтъкват като оправдано основание за развод (Матей 5:32).

Освен това Новият завет ясно посочва, че християните трябва да се подчиняват на законите на своите власти (Римляни 13). Изнасилването е не само морално грешно, но и грешно според законите на повечето страни. В този смисъл всеки, който извърши това престъпление, трябва да очаква да понесе последствията, включително арест и затвор.

На жертвите на изнасилване трябва да предложим много грижи и състрадание. В Божието слово често се говори за подпомагане на нуждаещите се и на хората в уязвимо положение. Християните трябва да служат за пример на Христовата любов и състрадание, като помагат на жертвите на изнасилване по всеки възможен начин.

Хората са отговорни за греховете, които извършват, включително и за изнасилването. Никой обаче не е по-голям от Божията благодат. Дори на тези, които са извършили най-гнусните грехове, Бог може да даде прошка, ако се покаят и се отвърнат от злите си пътища (1 Йоан 1:9). Това не премахва необходимостта от наказание според закона, но може да даде надежда и път към нов живот.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за изнасилването?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries