settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за отглеждането на деца?

Отговор


Бог е създал семейството. Неговият план е мъжът и жената да се оженят за цял живот и да отгледат деца, които да Го познават и почитат (Марк 10:9; Малахия 2:15). Осиновяването също е Божия идея и Той показва това като ни е осиновил нас да бъдем Негови деца (Римляни 8:15, 23; Ефесяни 1:5). Независимо от начина, по който влизат в семейството, децата са дар от Бога и Той се грижи за това, как да бъдат отгледани (Псалм 127:3; 34:11; Притчи 23:13-14). Когато Бог ни дава дарби, Той дава и ясни указания за тяхното използване.

Когато Бог извежда израилтяните от робството, Той им заповядва да учат децата си на всичко, което Той е направил за тях (Второзаконие 6:6-7; 11:19). Той иска идните поколения да продължат да спазват всичките Му заповеди. Когато едно поколение не успее да предаде Божиите закони на следващото, обществото бързо запада. Родителите имат не само отговорност към децата си, но и задача от Бога да предадат Неговите ценности и истини в живота им.

Има няколко места в Свещеното Писание, които дават указания за това как родителите да отглеждат децата си. Ефесяни 6:4 казва: „ И вие, бащи, не дразнете децата си, а ги възпитавайте в учение и наставление Господне.” Има няколко начина, по които родителите могат да провокират гнева на децата си. Някои родители поставят невъзможни стандарти, така че детето да се отчая, че някога ще ги постигне. Някои родители дразнят, присмиват се или унижават децата си като средство за наказание, което не прави нищо друго, освен да ги предизвика да се ядосат. Непоследователните решения също могат да предизвикат гняв, тъй като детето никога не е сигурно за последствията от действията си. Лицемерието провокира децата да се ядосват, когато родителите изискват поведение от децата, което родителите сами не показват.

Да ги „възпитаваме в учение и наставление Господне“ означава родителите да учат децатаа си така, както Бог ни учи нас. Като Баща, Бог е „дълготърпелив и многомилостив“ (Числа 14:18; Псалм 145:8), търпелив (Псалм 86:5) и прощаващ (Даниел 9:9). Бог ни дисциплинира за да ни доведе до покаяние (Евреи 12:6-11). Неговите указания се намират в Неговото Слово (Йоан 17:17; Псалм 119:97) и Той желае родителите да изпълнят домовете си с Неговата истина (Второзаконие 6:6-7).

Той също дисциплинира децата Си (Притчи 3:11; Евреи 12:5) и очаква земните родители да правят същото (Притчи 23:13).

Псалм 94:12 казва: „Блажен онзи човек, когото Ти, Господи, вразумяваш

и когото учиш от закона Си”. Думата дисциплина идва от корена на думата ученик (от английски disciple – discipline – бел. пр.) Да дисциплинираш някого означава да го направиш ученик. Божията дисциплина е предназначена да „ни направи съобразни с образа на Неговия Син“ (Римляни 8:29). Родителите могат да правят ученици от децата си като предават ценности и житейски уроци, които са научили. Докато родителите живеят благочестив живот и вземат решения, контролирани от Духа (Галатяни 5:16, 25), те могат да насърчат децата си да следват техния пример. Правилната, последователна дисциплина носи „плод на мир“ (Евреи 12:11). Невъзпитанието води до безчестие както за родителя, така и за детето (Притчи 10:1). Притчи 15:32 казва, че този, който пренебрегва дисциплината, „презира душата си“. Господ осъди свещеника Илий, защото той позволи на синовете си да опозорят Господа и „той не ги спря“ (1 Царе 3:13).

Децата са „наследство от Господа“ (Псалм 127:3). Той ги настанява в семейства и дава на родителите насоки как да бъдат отглеждани. Целта на доброто родителство е да създаде мъдри деца, които познават и почитат Бог с живота си. Притчи 23:24 показва крайния резултат от отглеждането на деца според Божия план: „Бащата на праведния ще се радва много

и който ражда мъдър син, ще има радост от него.“

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за отглеждането на деца?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries