settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е смисълът на брака?

Отговор


Необходимо ли е християнинът да се жени? Каква е целта на брака? Библията има какво да каже по тази тема. Тъй като първият брак е бил между първия мъж и първата жена, се приема, че бракът е Божията воля за повечето хора. Той е установен във времето преди грехопадението и следователно е свята институция. Първата причина, която Библията дава за съществуването на брака, е проста: Адам беше самотен и се нуждаеше от помощник (Битие 2:18). Това е основната цел на брака – общение, другарство и взаимна помощ и комфорт.

Една от целите на брака е да създаде стабилен дом, в който децата да растат и да се развиват. Най-добрият брак е между двама вярващи (2 Коринтяни 6:14), които могат да създадат благочестиво потомство (Малахия 2:13-15). В Малахия Бог казва на израилтяните, че няма да приеме техните приноси, защото са били неверни на съпругите си в младостта си. Това показва колко много Бог се грижи бракът да бъде запазен неосквернен. Също така, Той им казва, че търси „благочестиво потомство“. Това е сложен пасаж и може да се тълкува в смисъл, че а) че благочестивото потомство е целта на брака; б) че един добър брак между двама благочестиви хора ще означава, че всички деца, които имат, също ще бъдат склонни да бъдат благочестиви; в) Бог искаше израилтяните да бъдат верни на жените си, вместо да ги оставят заради чужденки, които биха им създали нечестиво потомство поради идолопоклонството на тези нации; и г) че самият Бог търсеше Своето собствено потомство (хората), за да покаже благочестие чрез своята вярност. Във всяка от тези интерпретации виждаме обща тема: децата на верните хора също ще бъдат склонни да бъдат верни.

Бракът не само учи децата как да бъдат верни и им дава стабилна среда, в която да учат и растат, той има освещаващ ефект и върху двамата брачни партньори, когато се подчиняват на Божия закон (Ефесяни 5). Всеки брак има трудни моменти или трудна динамика. Когато двама грешни хора се опитват да създадат живот заедно, те трябва да се подчинят на Божията заповед да се обичат един друг, както Бог ни е възлюбил – безкористно (1 Йоаново 3:16). Нашите опити да следваме Божиите заповеди със собствените си сили са склонни да завършват с неуспех и този неуспех има тенденция да направи вярващия по-осъзнат за своята зависимост от Бог и по-отворен за работата на Духа в него, което води до благочестие. А благочестието ни помага да следваме Божиите заповеди. И така, бракът е много полезен за този, който се опитва да живее благочестив живот; помага да се изчисти сърцето от егоизъм и други нечистотии.

Бракът също предпазва хората от сексуална неморалност (1 Коринтяни 7:2). Светът, в който живеем, е пълен със сексуални образи, намеци и изкушения. Дори ако човек не преследва сексуален грях, той преследва него или нея и е много трудно да се избяга от него. Бракът осигурява здравословно място за изразяване на сексуалността, без да ставаме уязвими на тежките емоционални (и много пъти физически) щети, причинени от случайни, необвързани сексуални отношения. Ясно е, че Бог е създал брака за наше добро (Притчи 18:22), за да ни направи щастливи, да насърчи едно по-здраво общество и да създаде святост в живота ни.

И накрая, бракът е красива картина на връзката между Христос и Неговата църква. Всички вярващи, които съставляват Църквата, се наричат Невеста Христова. Като Младоженец, Исус даде живота Си за Невястата Си, „за да я освети, като я очисти чрез умиване с вода чрез словото“ (Ефесяни 5:25–26) и Неговото самоотвержено действие дава пример за всички съпрузи. При Второто пришествие на Христос църквата ще бъде обединена с Младоженеца, ще се състои официалната „сватбена церемония“ и с нея ще се осъществи вечният съюз на Христос и Неговата невяста (Откровение 19:7-9; 21: 1–2).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е смисълът на брака?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries