settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за евангелието на просперитета?

Отговор


В евангелието на просперитета, известно също като „Словото на вяра”, на вярващите се казва да използват Бог, докато истината на библейското християнство е точно обратната – Бог използва вярващия. Словото на вяра или богословието на просперитета вижда Святия Дух като сила, която трябва да се използва за постигане на желанията на вярващия. Библията учи, че Святият Дух е Личност, която позволява на вярващия да върши Божията воля. Движението на евангелието на просперитета прилича много на някои от сектите на пагубната алчност, които били проникнали в ранната църква. Павел и другите апостоли не били сговорчиви или толерантни към лъжеучителите, които разпространявали тази ерес. Те ги идентифицирали като опасни учители и призовали християните да ги избягват.

В 1 Тимотей 6:5, 9-11 Павел предупреждава Тимотей относно тези хора. С „покварения си ум” те мислели, че благочестието е средство за печалба и тяхното желание за богатство било капан, който ги довел до „разорение и погибел” (ст. 9). Преследването на богатство е опасна пътека за християните, и Бог ни предупреждава за това: „Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби” (ст. 10). Ако богатствата бяха разумна цел за благочестивите, Исус щеше да се стреми да стане богат. Но той не направи така, като предпочете вместо това да няма място, на което да подслони главата Си (Матей 8:20) и каза на Своите ученици да постъпват по същия начин. Трябва също да се помни, че единственият ученик, който се интересуваше от богатство, беше Юда.

Павел каза, че сребролюбието е идолопоклонство (Ефесяни 5:5) и каза на Ефесяните да избягват всеки, който носи послание за неморалност или сребролюбие (Ефесяни 5:6-7). Учението за просперитета забранява на Бог да работи сам, което означава, че Бог въобще не е Господ, защото Той не може да работи, докато ние не Му позволим да направи това. Според учението на Словото на вярата, самата вяра не е покорно уповаване в Бога; тя е формула, чрез която манипулираме духовните закони, които управляват вселената, както казват учителите на просперитета. Както предполага името „Слово на вяра”, това движение учи, че вярата е повече въпрос на това, което казваме, отколкото в кого вярваме, или кои истини приемаме и потвърждаваме в сърцата си.

Любим термин в движението на Словото на вяра, е „положителната изповед”. Това се отнася за учението, че самите думи имат творческа сила. Учителите на Слово на вяра твърдят, че това, което казвате, определя всичко, което ще се случи с вас. Вашите изповеди, особено благоволенията, които искате от Бога, трябва да бъдат изречени по положителен начин без колебание. Бог е задължен да отговори (като че ли човек би могъл да изисква нещо от Бога!). Така Божията способност да ни благославя зависи от нашата вяра. Яков 4:13-16 ясно противоречи на това учение: „Слушайте сега, вие, които казвате: Днес или утре ще отидем в еди-кой си град, ще останем там една година и ще търгуваме, и ще спечелим, когато вие не знаете какво ще бъде утре. Какво е животът ви? Защото вие сте пара, която се явява и после изчезва.” Не само че не можем с говорене да причиним нещо в бъдещето, но дори не знаем какво ще ни донесе утрото или дори дали ще бъдем живи.

Вместо да набляга на важността на богатството, Библията предупреждава да не го преследваме. Вярващите, особено водачите в църквата (1 Тимотей 3:3), трябва да бъдат свободни от любовта към парите (Евреи 13:5). Любовта към парите води до всякакви злини (1 Тимотей 6:10). Исус предупреди, „Внимавайте и се пазете от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му” (Лука 12:15). В ярък контраст с наблягането на Словото на вярата върху това да печелим пари и притежания в този живот, Исус каза: „Не си събирайте съкровища на земята, където молец и ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат” (Матей 6:19). Непримиримите противоречия между учението за просперитета и евангелието на нашия Господ Исус Христос, се обобщават най-добре в думите на Исус Христос в Матей 6:24: „Не можете да служите на Бога и на парите.”

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за евангелието на просперитета?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries