settings icon
share icon
Въпрос

Какво е пророк в Библията?

Отговор


В най-общ смисъл пророкът е човек, който говори Божията истина на другите. Гръцката дума prophetes може да означава „този, който говори“ или „застъпник“. Пророците се наричат още „ясновидци“ заради духовната им проницателност или способността им да „виждат“ бъдещето.

В Библията пророците често са имали както поучителна, така и разкриваща роля, като са обявявали Божията истина по съвременни въпроси и същевременно са разкривали подробности за бъдещето. Служението на Исая например засяга както настоящето, така и бъдещето. Той проповядва смело срещу покварата на своето време (Исаия 1:4) и представя велики видения за бъдещето на Израил (Исаия 25:8).

Пророците имаха задачата да говорят вярно Божието слово на хората. Те играят важна роля в ръководенето на израелския народ и в създаването на църквата. Божият дом е „изграден върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък е сам Христос Исус“ (Ефесяни 2:20).

В Библията се споменават повече от 133 пророци, сред които 16 жени. Освен това пророкуват и много други хора, като например 70-те старейшини на Израил (Числа 11:25) и 100-те пророци, спасени от Овадия (1 Царе 18:4). Първият посочен пророк в Библията е Авраам. В Битие 20:7 Бог говори на Авимелех насън с думите: „И така, сега върни жената на човека, защото е пророк и ще се помоли за теб, и ти ще останеш жив. ...“ Бог се е разкривал на Авраам многократно.

Яков и Йосиф, потомци на Авраам, са имали сънища относно бъдещето, които могат да бъдат окачествени като пророчески. Мойсей е наречен „Божий човек“ и е смятан за велик пророк (Второзаконие 34:10). Исус Навин и много от съдиите служат като пророци, като последният съдия, Самуил, чува Божия глас още като малко момче (1 Царе 3:4). По-късно той помазва Давид, който служи и като цар, и като пророк в Израил.

Времето на Илия и Елисей е белязано от висока степен на пророческа активност. Всъщност по време на техния живот процъфтява школа за пророци (вж. 1 Царе 20:35). И Илия, и Елисей извършват и много чудеса.

В Новия завет Йоан Кръстител предсказва Месията (Матей 3:1). Самият Исус идва като пророк, свещеник, цар и Месия, изпълнявайки много от месианските пророчества от Стария завет.

Ранната църква също включвала пророци. Например на Анания било дадено пророчество за бъдещето на апостол Павел (Деяния 9:10-18). В Деяния 21:9 се споменават четири дъщери на Филип, които можели да пророкуват. Пророчеството е посочено като духовна дарба в 1 Коринтяни 12 и 14. В последните времена двама „свидетели“ ще пророкуват от Йерусалим (Откровение 11).

Обикновено пророците, които Бог изпраща, биват презирани, а посланието им не се чува. Исаия описва своя народ като „непокорен народ, деца – лъжци,

деца, които не искат да слушат поуката Господня, които казват на ясновидците: Не гледайте, и на пророците: Не ни пророкувайте правото,

а ни говорите ласкателно, пророкувайте измами'“ (Исая 30:9-10). Исус се оплаква, че Йерусалим е убил пророците, които Бог е изпратил при тях (Лука 13:34).

Разбира се, не всеки, който „изрича“ послание, е истински Божий пророк. Библията предупреждава за лъжепророците, които твърдят, че говорят от името на Бога, но всъщност мамят хората, които искат да информират. Цар Ахав държи на работа 400 такива лъжепророци, които му казват това, което иска да чуе (2 Летописи 18:4-7; ср. 2 Тимотей 4:3). В Новия завет има много предупреждения срещу лъжепророците. Исус учи: „Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители“ (Матей 7:15). По-късно Той отбелязва, че в последните времена „ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните“ (Матей 24:24). В Откровението се говори за лъжепророк, който ще се появи по време на Скръбта и ще заблуди хората по целия свят (Откровение 16:13; 19:20; 20:10). За да избегнем да бъдем заблудени, винаги трябва да „изпитваме духовете, за да видим дали са от Бога“ (1 Йоан 4:1).

Истинският Божи пророк ще бъде отдаден на това да говори Божията истина. Той никога няма да противоречи на разкритото Божие Слово. Истинският пророк ще каже, подобно на пророк Микея точно преди съдбоносната му конфронтация с Ахав: „Заклевам се в живота на Господа, каквото каже Бог мой, това ще говоря“ (2 Летописи 18:13).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е пророк в Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries