settings icon
share icon
Въпрос

Има ли някакво убедително доказателство за Бог?

Отговор


Отговорът на този въпрос зависи много от това какво се има предвид под „убедително“ доказателство. Можем ли да се протегнем и да докоснем Бог или да Го видим по същия начин, по който докосваме и виждаме хора? Не. Но има безброй начини, по които човек може със сигурност да знае, че Бог съществува, че Той е истински и Той е този, който казва, че е Той. Ще разгледаме накратко трите начина за доказване на Неговото съществуване като използваме както науката, така и Библията.

1. Законът за причината и следствието. Този научен закон твърди, че всяка причина има своето следствие и всяко следствие има своята причина. Този закон е основата на цялата наука. Като такъв този закон има отношение към произхода на небето и земята. Всъщност учените се съгласяват, че вселената не е съществувала вечно, че е имала начало в някакъв момент от времето.

Теорията на относителността, която е почти универсално приета сред учените, има определени допускания за този Закон за причината и следствието. Едното е, че вселената, определена като време, пространство, материя и физическа енергия, е имала начало, че тя не е вечна. И чрез уравненията на Айнщайн учените могат да проследят развитието на вселената назад във времето чак до нейното начало, назад до това, което се нарича „сингуларното събитие“, когато тя действително е възникнала. Науката е доказала, че вселената наистина е имала начало. Това означава, че ако вселената е имала начална точка в историята, тогава, тя очевидно е започнала да съществува, и тя трябва да има причина за своето съществуване.

Следователно, ако вселената има нужда от причина за своето възникване, тогава тази причина трябва да бъде извън вселената – която е време, пространство, материя и физическа енергия. Тази причина трябва да е нещо подобно на това, което християните наричат „Бог“. Дори Ричард Доукинс, вероятно най-изтъкнатият защитник на атеизма в наше време, признал в статия в списание TIME, че „би могло да има нещо невероятно грандиозно и неразбираемо и отвъд нашето сегашно разбиране“. Да, и това е Бог!

Най-добре можем да обобщим тези космологични доказателства със следните твърдения:

(1) Каквото и да започне да съществува, трябва да има причина за своето съществуване.

(2) Вселената започнала да съществува.

(3) Следователно, вселената трябва да има причина за своето съществуване.

(4) Атрибутите на причината за вселената (безвременен, съществуващ извън пространството и т.н.) са атрибутите на Бог.

(5) Следователно, причината за вселената трябва да бъде Бог (Битие 1:1).

2. Законът на телеологията. Телеологията е учението за замисъла или причината при природните явления. Този научен закон в основата си означава, че когато един обект отразява намерение, цел или замисъл, той трябва да има проектант. Казано просто, нещата не се проектират сами. Това важи за нещата във вселената, което доказва, че тя трябва да има Проектант. Например, земята при обикалянето си около слънцето се отклонява от права линия само с една девета от инча на всеки 18 мили – много права линия, измерена по човешки. Ако орбитата се променеше с една десета от инча на всеки 18 мили, щеше да бъде много по-голяма и щяхме да замръзнем до смърт. Ако се променеше с една осма от инча, щяхме да бъдем изпепелени. Слънцето гори при приблизително 20 милиона градуса Целзий във вътрешността си. Ако земята се отдалечеше с 10%, щяхме скоро да замръзнем до смърт. Ако тя се приближеше с 10%, щяхме да свършим като пепел. Да вярваме ли, че такава точност „просто се е случила“? Дали се е случила случайно или по замисъл? Не е чудно, че псалмистът споменава Бог като великия проектант: „Небесата разказват славата Божия, и просторът известява делото на ръцете Му. То излиза от единия край на небето, и обикаля до другия му край“ (Псалом 19:1, 6).

3. Законите на вероятността и изпълненото пророчество. Има 1 093 пророчества в Библията, които се отнасят към Исус и Неговата църква, и всяко едно от тези пророчества било изпълнено! Старият Завет съдържа 48 пророчества, които се отнасят до разпъването на кръст на Исус. Когато приложим законите на вероятносста, за да изчислим вероятността няколко събития да се случат по едно и също или близко време, всички вероятности трябва да се умножат заедно. Например, ако вероятността единично събитие да се случи случайно е 1 към 5 шанс и вероятността на отделно събитие да се случи е 1 към 10 шанс, тогава вероятността двете събития да се случат заедно или последователно е 1 на 5, умножено по 1 на 10, което прави 1 на 50.

При разглеждане на факта, че няколко различни пророка, които са живели в отделни общности през период от 1000 години, са направили предсказания за Христос 500 години преди Неговото раждане, верояттността тези пророчества да се сбъднат е просто отвъд нашето най-смело схващане. Например, шансовете един човек (Исус) да изпълни само 8 от пророчествата, приписвани на Него, са 1 на 10 на 17-та степен (това е число с 17 нули).

Разгледайте това: представете си да покриете целия щат Тексас със сребърни долари на ниво два фута дълбочина. Броят на необходимите сребърни долари, за да се покрие целия щат, ще бъде 10 на 17-та степен. Маркирайте един сребърен долар с “X”и го хвърлете от самолет. Тогава старателно размесете всичките сребърни долари из целия щат. Тогава завържете очите на човек и му кажете, че може да пътува където иска в щата Тексас. Тогава някъде по пътя той трябва да спре и да затъне в двата фута сребърни долари и да измъкне единия сребърен долар, който е бил маркиран с “X.” Каква е вероятността да направи това? Същата вероятност, която имали пророците осем от техните пророчества да бъдат изпълнени от някой човек в бъдещето.

Библията с всичките си изпълнени пророчества доказва съществуването на Бог. Чрез закона за вероятностите и математическите шансове за сбъдването на пророчество ние знаем със сигурност, че е имало божествен Проектант и Автор на Библията. Същият, който е сътворил вселената. „И ако речеш в сърцето си: Как ще познаем коя дума Господ не е казал? Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно“ (Второзаконие 18:21-22).

Накрая, Бог, Творецът на вселената и Автор на нашето спасение ни казва: „Помнете предишните неща от древността: Защото Аз съм Бог, и няма друг; Аз съм Бог, и няма подобен на Мене, Който от началото изявявам края, И от древните времена нестаналите още неща, И казвам: Намерението Ми ще устои, И ще извърша всичко що Ми е угодно“ (Исая 46:9-10).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Има ли някакво убедително доказателство за Бог?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries