Как моят личен, частен грях засяга другите?


Въпрос: Как моят личен, частен грях засяга другите?

Отговор:
Ако живеете изолирани на остров насред океана, тогава вероятно вашият частен грях нямаше да засяга никого освен вас. Обаче, тъй като максимата е, че „никой човек не е остров“, има голяма вероятност да имате семейство или поне приятели и познати, с които влизате в контакт непрекъснато. Всички те ще бъдат засегнати по някакъв начин от греха, защото грехът има последици (Римляни 6:23). Това е принцип, който следва модела, заложен при сътворението. Всичко създаденоима семе, от което се размножава според „вида“ си (Битие 1:11, 21, 25). С други думи, не можете да засадите царевица и да очаквате да пожънете цвекло. Не можете да „посадите“ грях – дори и частен – и да не очаквате да пожънете реколта от последици. А последиците имат начин да се разливат над всекиго и всеки, който влезе в контакт с нас, поради друг принцип, наречен „свързване“. Това означава, че тези около вас могат да бъдат благословени или наранени чрез свързване с вас и изборите и действията, които правите, както частно, така и публично.

Необходимо е човек само да погледне скорошните скандали, които включват известни евангелистки водачи, за да види ефектите върху другите от „частните“ грехове. Веднага след като бъдат открити – а Библията ни казва „да знаете, че грехът ще ви намери“ (Числа 32:23) — семейства, приятели, паства и християнската общност, на всички ще бъде навредено. Още по-лошо, ще бъде навредено на каузата на Христос, тъй като невярващите ни се подиграват и надсмиват и богохулстват с Неговото име. Може да изглежда, че хората съгрешават без видими последици, но това, което е тайно, един ден ще бъде изявено. „Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе наяве“ (Лука 8:17). Може ли честно да кажете, че няма никой, който ще бъде засегнат от вашите тайни грехове, ако те станат известни?

Грехът, който е пазен таен, създава вина, а вината има начин да ни промени. Другите виждат тези промени и са засегнати от тях. Може би, съпругата, например, не знае за пристрастеността на своя съпруг към порнография, но неговата пристрастеност води до винавна потайност и променя отношението му към нея като сексуален партньор. Тя усеща тази промяна и размишлява за вероятната причина – той я намира непривлекателна, той не я обича повече или има тайна връзка. Въпреки че никое от тези неща не са верни, последиците от неговия „частен“ грях потенциално опустошават нея, техния брак и тяхното семейство, дори ако тайната му никога не бъде разкрита.

Ето да разгледаме друг принцип. „А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве]…. за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве]“ (Матей 6:6, 18). Когато се аргументираме с Писанието, можем да видим принцип тук, който може да бъде приложен както положитлено, така и отрицателно. Това, което правим тайно, Бог ще ни възнагради открито. Ако се молим и постим на Господ, ние ще бъдем възнаградени. Затова, очевидно е, че ако съгрешаваме тайно, ние също ще бъдем „възнаградени“ открито за това действие. Във всеки случай, Бог вижда и знае за греха, независимо дали частен или публичен, и Той не позволява грехът да остане ненаказан.

Най-голямата последица от частния, личен грях е за нашата собствена смъртна душа. Езекил 18:4 казва, че душата, която съгрешава, трябва да умре, а Римляни 6:23 ни казва, че отплатата за греха е смърт. Това говори за човек, който е естествен, обичаен грешник, без придобивката на новия живот. За новороденото Божие дете – този, който е приел Господ Исус Христос като свой спасител – има стандарт за поведение, както частно, така и публично: „И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава“ (1 Коринтяни 10:31). Новороденото Божие дете има желанието да живее, за да прославя Бог, и въпреки че има времена, когато можем да паднем и наистина падаме, Бог ни е осигурил да имаме общение с Него. Той е обещал, че „ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоаново 1:9).

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Как моят личен, частен грях засяга другите?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога