settings icon
share icon
Въпрос

Как моят личен, частен грях засяга другите?

Отговор


Ако живеете изолирани на остров насред океана, тогава вероятно вашият частен грях нямаше да засяга никого освен вас. Обаче, тъй като максимата е, че „никой човек не е остров“, има голяма вероятност да имате семейство или поне приятели и познати, с които влизате в контакт непрекъснато. Всички те ще бъдат засегнати по някакъв начин от греха, защото грехът има последици (Римляни 6:23). Това е принцип, който следва модела, заложен при сътворението. Всичко създаденоима семе, от което се размножава според „вида“ си (Битие 1:11, 21, 25). С други думи, не можете да засадите царевица и да очаквате да пожънете цвекло. Не можете да „посадите“ грях – дори и частен – и да не очаквате да пожънете реколта от последици. А последиците имат начин да се разливат над всекиго и всеки, който влезе в контакт с нас, поради друг принцип, наречен „свързване“. Това означава, че тези около вас могат да бъдат благословени или наранени чрез свързване с вас и изборите и действията, които правите, както частно, така и публично.

Необходимо е човек само да погледне скорошните скандали, които включват известни евангелистки водачи, за да види ефектите върху другите от „частните“ грехове. Веднага след като бъдат открити – а Библията ни казва „да знаете, че грехът ще ви намери“ (Числа 32:23) — семейства, приятели, паства и християнската общност, на всички ще бъде навредено. Още по-лошо, ще бъде навредено на каузата на Христос, тъй като невярващите ни се подиграват и надсмиват и богохулстват с Неговото име. Може да изглежда, че хората съгрешават без видими последици, но това, което е тайно, един ден ще бъде изявено. „Защото няма нещо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае и не ще излезе наяве“ (Лука 8:17). Може ли честно да кажете, че няма никой, който ще бъде засегнат от вашите тайни грехове, ако те станат известни?

Грехът, който е пазен таен, създава вина, а вината има начин да ни промени. Другите виждат тези промени и са засегнати от тях. Може би, съпругата, например, не знае за пристрастеността на своя съпруг към порнография, но неговата пристрастеност води до винавна потайност и променя отношението му към нея като сексуален партньор. Тя усеща тази промяна и размишлява за вероятната причина – той я намира непривлекателна, той не я обича повече или има тайна връзка. Въпреки че никое от тези неща не са верни, последиците от неговия „частен“ грях потенциално опустошават нея, техния брак и тяхното семейство, дори ако тайната му никога не бъде разкрита.

Ето да разгледаме друг принцип. „А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка, и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве]…. за да те не виждат човеците, че постиш, но Отец ти, Който е в тайно; и Отец ти, Който вижда в тайно, ще ти въздаде [на яве]“ (Матей 6:6, 18). Когато се аргументираме с Писанието, можем да видим принцип тук, който може да бъде приложен както положитлено, така и отрицателно. Това, което правим тайно, Бог ще ни възнагради открито. Ако се молим и постим на Господ, ние ще бъдем възнаградени. Затова, очевидно е, че ако съгрешаваме тайно, ние също ще бъдем „възнаградени“ открито за това действие. Във всеки случай, Бог вижда и знае за греха, независимо дали частен или публичен, и Той не позволява грехът да остане ненаказан.

Най-голямата последица от частния, личен грях е за нашата собствена смъртна душа. Езекил 18:4 казва, че душата, която съгрешава, трябва да умре, а Римляни 6:23 ни казва, че отплатата за греха е смърт. Това говори за човек, който е естествен, обичаен грешник, без придобивката на новия живот. За новороденото Божие дете – този, който е приел Господ Исус Христос като свой спасител – има стандарт за поведение, както частно, така и публично: „И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава“ (1 Коринтяни 10:31). Новороденото Божие дете има желанието да живее, за да прославя Бог, и въпреки че има времена, когато можем да паднем и наистина падаме, Бог ни е осигурил да имаме общение с Него. Той е обещал, че „ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда“ (1 Йоаново 1:9).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как моят личен, частен грях засяга другите?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries