settings icon
share icon
Въпрос

Какво е схващането на претеристите за последното време?

Отговор


Възгледът на претеристите засяга Откровение като символична картина на конфликтите в ранната църква и вече е било изпълнено. Това гледище отрича качеството на предсказване на бъдещето на повечето от книгата Откровение. В различна степен, тази гледна точка съчетава алегорична и символична интерпретация с идеята, че Откровение не се занимава с определени бъдещи събития. Движението претеризъм по същество учи, че всички пророчества за последно време в Новия Завет са били изпълнени през 70 година сл. Хр., когато римляните атакували и унищожили Ерусалим и Израел.

Докато писмата до църквите в глави 2 и 3 от Откровение са били написани до реална църкви в първия век и имат практическо приложение за църквите днес, глави 6-22 са написани за събитията, които все още са бъдеще. Няма причина да се тълкува едно неизпълнено пророчество алегорично. Изпълнените пророчества преди бяха изпълнени буквално. Например, всички стихове в Стария Завет, предсказващи първото идване на Христос, са били изпълнени буквално в Исус. Христос дойде в момента, в който беше предсказано, че ще дойде (Даниил 9:25-26). Христос е роден от девица (Исая 7:14). Христос страда и умря за нашите грехове (Исаия 53:5-9). Това са обаче няколко примера за стотици пророчества в Стария завет, които Господ даде на пророците, записани в Писанието и изпълнени буквално. Просто не е логично да се опитваме да представяме алегорично едно неизпълнено пророчество или да разбираме неизпълнено пророчество по какъвто и да е друг начин освен чрез нормално четене.

Когато четете Откровение глави 6-18, вие четете за най-страшното време, което ще бъде на земята – времето, когато звярът (Антихрист) ще управлява за седем години (Голямата скръб) и когато лъжепророка ще представя звяра, пред който целия свят да се поклони като бог. След това в глава 19 идва кулминацията с явното завръщане на Христос. Христос ще срази звяра и лъжепророка в битката при Армагедон и след това ще ги хвърли в огненото езеро. В Глава 20 Христос завързва Сатана в бездната и след това установява Негово земно царство за 1000 години (Откровение 20:3). В края на 1000 години, Сатана е пуснат и предизвиква бунт за кратко, но след това Христос бързо потушава бунта и хвърля Сатана в огненото езеро (стихове 7-10). Тогава е Страшния съд, възкресението и осъждането на всички невярващи. Глави 21 и 22 описват вечно състояние, в което всички вярващи се наслаждават на присъствието и общението с Господа през цялата вечност.

Претеризмът е изцяло непоследователен в своята интерпретация на книгата Откровение. Според възгледът на претеристите за последно време, глави 6-18 от Откровение са символични и алегорични, не описващи истински събития. Обаче, глава 19, според претеризма, следва да се разбира буквално. Исус Христос ще се завърне буквално и физически. Тогава, глава 20, се тълкува отново по алегоричен начин от претеристите. След това, глави 21-22 се разбират най-малко частично буквално, че ще има наистина ново небе и нова земя. Никой не отрича, че Откровение съдържа невероятни и понякога объркващи видения. Никой не отрича, че Откровение описва някои неща метафорично. Въпреки това, произволното отричане на буквалното тълкуване на определени части от Откровение води до липса на основание да се тълкува буквално която и да е част от Откровение. Ако печатите, тръбите, купите, свидетелите, 144000, звяра, лъжепророка, Хилядолетното царство и т.н., са алегорични или символични, на каква основа да твърдим, че второ пришествие на Христос и новата земя са истина? Това е провалът на претеризма – той оставя тълкуването на Откровение на мнението на тълкувателя. Вместо това, ние трябва да го четем, да го вярваме и да му се покоряваме – буквално и точно.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е схващането на претеристите за последното време?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries