settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да се подготвя за брак?

Отговор


Начинът да се подготвим библейски за брак е същия като всяко друго нещо, което човек прави, за да се подготви за всяко усилие в живота. Това е принцип, който трябва да управлява всички аспекти на нашия живот като новородени вярващи. Принципът е; „... Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум” (Матей 22:37).

Това не е лекомислена заповед. Тя е централна за нашия живот като вярващи. Тя е избор да се фокусираш върху Бог и Неговото Слово с цялото си сърце, така че нашата душа и ум да са заети с на първо място богоугодни неща. Връзката, която имаме с Бог чрез ГОСПОД Исус Христос, е фактора, който вкарва всички други взаимоотношения в перспектива. Всяко брачно взаимоотношение е основано на модела на Христос и църквата (Ефесяни 5:22-33). Всеки аспект на нашия живот се определя от нашето посвещение като вярващи да ходим и живеем според „така казва ГОСПОД”. Нашето покорство на Бог и Неговото Слово ни дава екипировката, от която се нуждаем, за да изпълним нашата дадена и предопределена от Бог роля в брака ни и всъщност ролята ни в света. И ролята на всеки новороден вярващ е да прославя Бог във всички неща (1 Коринтяни 10:31).

И така моя отговор към вас е, че за да се приготвите за брак, вие трябва да ходите достойно в призванието си в Христос Исус и да ставате все по-близки с Бог чрез Словото Му. Фокусирайте се върху покорство във всичко. Няма лесен начин да се научите да ходите в покорство на Бог. Това е ежедневен избор да оставите настрани светските гледни точки и вместо това да изберете да следвате Божието гледище. Да ходиш достойно с Христос означава да се предадеш в смирение на единствения Път, единствената Истина и единствения Живот ден след ден, миг след миг. Това е подготовката, от която всеки вярващ се нуждае, за да се приготви за този страхотен дар, който наричаме живот.

Един човек, който е духовно зрял и върви с Христос, е по-подготвен за брак от когото и да било друг. Бракът изисква посвещение, страст, смирение, любов и уважение. Тези елементи са най-очевидни в човек, който има близко взаимоотношение с Бог. Подготвяйки себе си за брак, се фокусирайте върху това да позволявате на Бог да ви оформя и моделира в мъжа или жената, който/която Той иска да бъдете. Ако предадете себе си на Него, Той ще ви помогне да бъдете готови за брак, когато дойде този прекрасен ден!

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да се подготвя за брак?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries