settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да имаме лични отношения с Бога?

Отговор


Личните отношения с Бог започват в момента, в който осъзнаем своята нужда от Него, когато признаем, че сме грешници и приемем с вяра Исус Христос като Спасител. Бог, нашият небесен Отец, винаги е желаел да бъде близо до нас, да има взаимоотношения с нас. Преди Адам да съгреши в Едемската градина (Битие, глава 3), той и Ева познаваха Бог на много близко, лично ниво. Те ходеха с Него в градината и говореха директно на Него. Заради греха на човека, ние станахме отделени и откъснати от Бога.

Това, което много хора не знаят, не осъзнават, или от което не се интересуват е, че Исус ни даде най-чудния дар – възможността да прекараме вечността с Бога, ако уповаваме в Него. „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ” (Римляни 6:23). Бог стана човешко същество в Личността на Исус Христос, за да се погрижи за нашия грях, беше убит, и след това отново възкръсна, като доказа Своята победа над греха и смъртта. „И така, сега няма никакво осъждане на тези, които са в Христос Исус” (Римляни 8:1). Ако приемем този дар, ние ставаме приемливи за Бог и можем да имаме взаимоотношения с Него.

Да имаме лични отношения с Бог означава да включваме Бог в нашия ежедневен живот. Трябва да се молим на Него, да четем Неговото слово и да разсъждаваме върху стиховете в стремеж да Го опознаем по-добре. Трябва да се молим за мъдрост (Яков 1:5), която е най-ценния капитал, който някога може да имаме. Трябва да отправяме своите молби към Него, като молим в името на Исус (Йоан 15:16). Исус е този, който ни обикна толкова много, че даде живота Си за нас (Римляни 5:8), и Той е Този, който прокара път през пропастта между нас и Бога.

Святият Дух ни е даден като наш Съветник. „Ако Ме обичате, ще пазите Моите заповеди. И Аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки - Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде” (Йоан 14:15-17). Исус каза това преди да умре, и след като умря, Святият Дух беше даден на всички, които искрено поискаха да Го приемат. Той е Този, който живее в сърцата на вярващите и никога не ги напуска. Той ни съветва, учи ни на истини и променя нашите сърца. Без този божествен Святи Дух, ние нямаше да имаме способността да се борим срещу злото и изкушенията. Но тъй като Го имаме, започваме да произвеждаме плода, който се ражда от това, че позволяваме на Духа да ни контролира: любов, радост, мир, търпение, благост, милост, кротост, вярност, и себеобуздание (Галатяни 5:22-23).

Тези лични отношения с Бог не са толкова трудни за намиране, колкото може да си мислим, и няма тайна формула за тяхното получаване. Още щом станем деца на Бога, ние приемаме Святия Дух, който ще започне да работи в сърцата ни. Трябва да се молим непрестанно, да четем Библията и да се присъединим към църква, която вярва в Бога; всички тези неща ще ни помогнат да растем в духовно отношение. Начинът да имаме взаимоотношения с Бог е като уповаваме на Него да ни води всеки ден и като вярваме, че Той ни подкрепя. Дори да не виждаме промени веднага, ще започнем да ги виждаме след време, и всички истини ще станат ясни.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да имаме лични отношения с Бога?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries