settings icon
share icon
Въпрос

Библейска ли е концепцията за личното пророчество?

Отговор


Има някои хора в християнската вяра, предимно в харизматични/петдесятни църкви, които разглеждат дара пророчество като даването на личен съвет с представката „така казва Господ". За съжаление, тези, които практикуват личного пророчество по този начин, често не се различават много от тези, които се представят за екстрасенси. Всъщност има пророчески горещи линии като „християнски" алтернативи на горещите линии на екстрасенсите. Някои в движението на личното пророчество съветват с изявления като „ела да вземеш твоето пророческо четиво"; това е много подобно на терминологията, използвана от екстрасенсите. Тази практика на дара пророчество е напълно небиблейска.

Съгласно Библията дарът пророчество е дадената от Духа способност да обявяваш Божие откровение (Римляни 12:6-8; 1 Коринтяни 12:4-11, 28). Пророчеството понякога, но не винаги включва разкриване на Божие откровение за бъдещето. И в Стария, и в Новия Завет Бог е използвал пророци и/или дара пророчество, за да разкрива истината на хората. Пророчеството е изяваване на истината на Бог; то е специално откровение, истина, която не може да бъде различена чрез никакви други средства. Чрез пророци Бог разкрива истина, която е нужно хората да знаят, и понякога тази истина бива записана писмено. Така накрая в резултат Божието Слово се превърнало в Библията, върховното специално Божие откровение.

Завършеността на Библията влияе на естеството на дара пророчество. Библията съдържа цялото откровение, от което се нуждаем за живота и благочестието (2 Петрово 1:3). Божието Слово е живо и активно, по-остро от двуостър меч (Евреи 4:12). Библията е „полезна за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело" (2 Тимотей 3:16-17). В резултат дарът пророчество преминал от първоначално обявяване на ново Божие откровение в главно (или изключително) обявяване на това, котео Бог вече е разкрил като записано в Неговото Слово.

С това не казваме, че Бог никога няма да даде на някой човек послание да го предаде на друг човек. Бог може, ще използва и наистина използва хората по каквито начини прецени за подходящи. Но фактът, че Божието Слово е съвършено и завършено, означава, че трябва да разчитаме на него за напътствие. Не трябва да разчитаме на пророци, пророчески горещи линии и пророчески четива. Божието Слово съдържа истината, която се нуждаем да знаем. Божието Слово представя мъдростта, която се нуждаем да знаем, за да прилагаме правилно Неговата истина. Освен това ние имаме обитаващия в нас Свети Дух да ни напътства, утешава и учи (Йоан 14:16, 26). Използването на концепцията за личното пророчество за да се получи влияние над хората и да се превърнат в зависими от „пророческото напътствие" е очевидно изкривяване на библейския дар пророчество. Всеки път, когато хората се доверят на несъвършените думи на хора вместо на непогрешимото Божие Слово, това е изопачаване.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Библейска ли е концепцията за личното пророчество?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries