settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава да приемеш Исус като свой личен Спасител?

Отговор


Някога приемал/а ли си Исус като свой личен Спасител? Преди да отговориш, позволи ми да доизясня този въпрос. За да го разбереш, трябва да имаш правилна представа за значението на думите “Исус Христос”, “личен” и “Спасител”.

Кой е Исус Христос? Много хора смятат, че Исус Христос е добър човек, велик учител и дори Божий пророк. Всички тези неща със сигурност се отнасят за Исус, но в действителност те не посочват кой точно е Той. Библията ни казва, че Исус е Бог в плът, Бог стана човек (вж. Йоан 1:1, 14). Бог дойде на земята, за да ни учи, да ни изцелява, да ни поправя, да ни прости – и умря за нас! Исус Христос е Бог, Творецът, суверенният Господ. Приел/а ли си този Исус?

Какво означава “Спасител” и защо се нуждаем от Спасител? Библията ни казва, че всички ние сме съгрешили, всички сме вършили нечестиви дела (Римляни 3:10-18). Поради греха си ние заслужаваме да понесем Божия гняв и осъждение. Единственото справедливо наказание за греховете, които сме извършили срещу един безкраен и вечен Бог, е безкрайното наказание (Римляни 6:23; Откровение 20:11-15). Именно поради това се нуждаем от Спасител!

Исус Христос дойде на земята и умря вместо нас. Смъртта на Исус, Който е Бог в плът, плати безкрайната цена за извършените от нас грехове (II Коринтяни 5:21). Исус издържа наказанието за нашите грехове (Римляни 5:8). Исус плати цената, така че да не трябва ние да плащаме. Възкресението на Исус от мъртвите доказа, че смъртта Му е достатъчна да плати наказанието за нашите грехове. Ето защо Исус е единият и единствен Спасител (Йоан 14:6; Деяния 4:12)! Ти вярваш ли, че Исус е твой Спасител?

Твой “личен” Спасител ли е Исус? Много хора смятат, че християнството е ходене на църква, изпълнение на ритуали, не вършене на определени грехове. Не това обаче е християнството. Истинското християнство е да имаш лични взаимоотношения с Исус Христос. Да приемеш Исус като свой личен Спасител означава да поставиш личната си вяра в Него и да му се довериш. Никой не може да се спаси чрез вярата на някой друг. Никой не получава опрощаване на греховете си само защото върши определени дела. Единственият начин да бъдеш спасен е да приемеш Исус като Спасител, да повярваш, че чрез смъртта си Той е платил за греховете ти, и, че Неговото възкресение ти гарантира вечен живот (Йоан 3:16). Твой “личен” Спасител ли е Исус?

Ако искаш да приемеш Исус Христос като твой личен Спасител, кажи следните думи на Бога. Помни, че казването на тази молитва или на която и да било друга молитва няма да те спаси. Единствено доверието в Исус Христос може да те спаси от греховете. Тази молитва е просто начин да изразиш пред Бога вярата си в Него и да Му благодариш за спасението, което ти дава. “Боже, знам, че съм съгрешил/а срещу Теб и заслужавам да бъда наказан/а. Но Исус Христос пое наказанието, което аз заслужавах, така че чрез вяра в Него да ми бъде простено. Аз обръщам гръб на греха си и поставям доверието си в Теб за спасението ми. Аз приемам Исус за мой личен Спасител! Благодаря Ти за Твоята прекрасна благодат и простителност, за дара на вечния живот! Амин!”

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава да приемеш Исус като свой личен Спасител?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries