settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за търпението?

Отговор


Лесно е да показваме, че сме търпеливи, когато всичко се развива според нашите очаквания. Истинското изпитание за търпението идва, когато правата ни бъдат нарушени – когато друга кола ни удари в задръстването, когато се отнесат към нас несправедливо; когато колегата подиграе вярата ни, и то отново. Някои хора мислят, че имат право да се гневят пред лицето на дразнения и изпитания. Нетърпението им се струва като свят гняв. Библията, обаче, хвали търпението като плод на Духа (Галатяни 5:22), който трябва да бъде произведен във всички последователи на Христос (1 Солунци 5:14). Търпението открива нашата вяра в това, че Бог действа на точното време, че Той е всемогъщ и че ни обича.

Макар повечето хора да считат търпението за пасивно очакване или за послушно търпене, повечето от гръцките думи, които в Новия Завет са преведени като „търпение”, са активни, енергични думи. Помислете, например, за Евреи 12:1: „Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще.” Нима някой бяга на състезание чрез пасивно изчакване на бавните или чрез плахо толериране на измамниците? Със сигурност не е така! Думата, която в този стих е преведена „търпение”, означава „издръжливост.” Християнинът бяга на състезанието търпеливо, като постоянства по време на трудностите. В Библията търпението означава да постоянстваш в преследването на цел, като издържаш изпитания, или очакваш изпълнението на обещание.

Търпението не се развива за един миг. Божията сила и доброта са важни за неговото култивиране. Колосяни 1:11 ни казва, че ние сме подкрепяни от Него за да издържим и дълготърпим, докато Яков 1:3-4 ни насърчава да знаем, че изпитанията са Неговия начин да усъвършенства нашето търпение. То се развива и се засилва още повече като уповаваме на Божията съвършена воля и определяне на точното време за намеса, дори пред лицето на зли хора, които успяват в пътя си, като извършват подлости (Псалм 37:7). Накрая нашето търпение ще бъде възнаградено, защото „Господното пришествие наближи” (Яков 5:7-8). „Благ е Господ към онези, които Го чакат, към душата, която Го търси” (Плач на Еремия 3:25).

Виждаме в Библията много примери за хора, чието търпение е характеризирало техния живот с Бога. Яков сочи пророците като пример за дълготърпение пред лицето на страдания (Яков 5:10). Той също говори за Йов, чието търпение беше възнаградено чрез „сетнината, дадена му от Господа” (Яков 5:11). Авраам също чакаше търпеливо и „получи обещаното” (Евреи 6:15). Исус е нашият модел във всичко, и Той показа търпеливо издържане: „Който заради предстоящата Нему радост издържа кръст, като презря срама, и седна отдясно на Божия престол” (Евреи 12:2).

Как показваме търпението, което е характеристика на Христос? Първо, благодарим на Бог. Обикновено, първата реакция на един човек е да попита: „Защо се случва на мен?”, но Библията казва да се радваме на Божията воля (Филипяни 4:4; 1 Петрово 1:6). Второ, търсим Неговите цели. Понякога Бог ни поставя в трудни ситуации, за да можем да бъдем свидетелство. Друг път може да позволи изпитания заради освещаването на нашия характер. Когато сме в изпитание, ще ни помогне да помним, че Неговата цел е нашия растеж и Неговата Слава. Трето, помнете Неговите обещания като Римляни 8:28, което ни казва, че „всичко съдейства за доброто на тези, които Го обичат, които са призвани според Неговото намерение.” „Всичко” включва дори нещата, които подлагат на изпитание нашето търпение.

Как ще реагирате следващия път, когато попаднете в задръстване, бъдете измамени от приятел, или ви се подиграят заради вашето свидетелство? Естественият отговор е нетърпението, което води до стрес, гняв и разочарование. Прославете Бога заради това, че като християни, вече не сме в плен на „естествената реакция”, защото сме нови създания в самия Христос (2 Коринтяни 5:17). Вместо това имаме силата на Господ да отговорим с търпение и в пълно упование в силата и целта на Отец. Той ще въздаде „вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие” (Римляни 2:7).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за търпението?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries