Какво казва Библията за пандемичните болести?


Въпрос: Какво казва Библията за пандемичните болести?

Отговор:
Различни избухвания на пандемични болести, като Ебола или коронавирус, са причината много хора да си задават въпроса защо Бог допуска – или дори причинява – пандемични болести и дали те са белег на последните времена. Библията, особено Старият Завет, описва много случаи, в които Бог е изпращал язви и болести на Своя народ и на Неговите врагове „за да познае целия свят, че няма подобен на Мене“ (Изход 9:14,16). Той използва язви върху Египет за да принуди Фараон да освободи израилтяните от робство, докато запазва Своя народ от това, да бъде поразен от тях (Изход 12:13; 15:26). По този начин Той показва Своя суверенен контрол върху болестите и други язви.

Бог също предупреждава Своите хора за последствията от непокорството, включително „напасти и мор“ (Левит 26:21,25). Има два случая, когато Бог избива 14 700 човека и също 24 000 човека за различни действия на непокорство (Числа 16:49 и 25:9). След като дава Закона на Мойсей, Бог заповядва на хората да го спазват или ще страдат от много злини, включително и от нещо, което изглежда като Ебола: „Господ ще те поразява с изтощение и огница, с треска и възпаление, със суша[a], с изсушителен вятър и с мана̀; и те ще те преследват, докато погинеш (Второз. 28:22).“ Това са само някои от многото примери за мор и чума, които Бог причинява.

Понякога е трудно да си представим, че нашият любящ и милостив Бог може да показва толкова ярост и гняв срещу Своите си хора. Всъщност, Божието наказание има за цел да ни призове към покаяние и възстановяване. Бог казва на цар Соломон във 2 Летописи 7:13-14: „ Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа Си и народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.“ Тук отново виждаме Бог да използва бедствия и нещастия за да привлече към Себе си Своите хора, да ги доведе до покаяние и желание да се завърнат при Него като деца при своя небесен Баща.

В Новия завет виждаме Исус, който изцелява „всяка болест и всякаква немощ“, което сигурно включва и проявления на чума и мор в местата, които е посещавал (Мат.9:35; 10:1; Марк 3:10). Както Бог избира да използва мор и болести за да покаже Своята сила на израилтяните, така и Исус изцелява като демонстрация на същата сила за да докаже, че наистина е Божият син. Той дава същата сила за изцеление и на Своите ученици за да утвърди и тяхното служение (Лука 9:1). Бог и днес допуска болести за Своите си цели, но понякога болестите и световните пандемии са просто резултат от това, че живеем в един греховно паднал свят. Няма начин да определим дали една пандемия има или няма определена духовна причина, но знаем, че Бог има суверенен контрол върху нещата (Римл. 11:36) и всичко съдейства за доброто на тези, които познават и обичат Бога (Римл. 8:28).

Разпространението на Ебола и корона-вирусът е като предвестник на пандемиите, които ще бъдат част от последните времена. Исус споменава за бъдещи глад и мор, свързани с последните времена (Лука 21:11). Двата свидетеля в Откровение 11 ще имат сила „…да поразяват земята с всякакъв вид напаст, колкото пъти биха поискали (Откр. 11:6).“ Седемте ангела ще нанесат седем мора в една последна последователност, израз на жестоки присъди, както са описани в Откровение 16 гл.

Появата на пандемични болести може да бъде, а може и да не бъде свързано с Божието конкретно осъждение на греха. То просто може да бъде резултатът от това, че живеем в един паднал свят. Тъй като никой не знае времето на Второто завръщане на Исус, трябва да бъдем внимателни в това да определяме глобалната пандемия като доказателство, че живеем в последните времена. За тези, които не познават Исус Христос като Спасител, болестите са напомняне, че животът в този свят е крехък и можем да го изгубим във всеки един момент. Колкото и да са лоши пандемиите, адът е по-лошо място. Християнинът, от друга страна, има увереността в спасението и надежда за вечността поради кръвта на Христос, пролята на кръста за нас. (Исая 53:5; 2 Коринтяни 5:21; Евреи 9:28).

Как християните трябва да откликват на пандемични болести? Първо, да не изпадат в паника. Бог е контрол. В Библията фразата „не се страхувай“ и нейните еквиваленти се споменават над 300 пъти. Второ, бъдете мъдри. Вземете разумни мерки да избягвате опасност от заразяване като предпазвате и своето семейство. Трето, вижте възможностите за служение. Често, когато хората са уплашени за живота си, те са по-склонни да говорят на духовни теми. Бъдете смели загрижени за това да споделяте Евангелието, като винаги говорите истината в любов (Ефесяни 4:15).

English


Върнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за пандемичните болести?

Научете как да...

Прекарате вечността с БогаПолучите прошка от Бога