settings icon
share icon
Въпрос

Какво казва Библията за пандемичните болести?

Отговор


Различни избухвания на пандемични болести, като Ебола или коронавирус, са причината много хора да си задават въпроса защо Бог допуска – или дори причинява – пандемични болести и дали те са белег на последните времена. Библията, особено Старият Завет, описва много случаи, в които Бог е изпращал язви и болести на Своя народ и на Неговите врагове „за да познае целия свят, че няма подобен на Мене“ (Изход 9:14,16). Той използва язви върху Египет за да принуди Фараон да освободи израилтяните от робство, докато запазва Своя народ от това, да бъде поразен от тях (Изход 12:13; 15:26). По този начин Той показва Своя суверенен контрол върху болестите и други язви.

Бог също предупреждава Своите хора за последствията от непокорството, включително „напасти и мор“ (Левит 26:21,25). Има два случая, когато Бог избива 14 700 човека и също 24 000 човека за различни действия на непокорство (Числа 16:49 и 25:9). След като дава Закона на Мойсей, Бог заповядва на хората да го спазват или ще страдат от много злини, включително и от нещо, което изглежда като Ебола: „Господ ще те поразява с изтощение и огница, с треска и възпаление, със суша[a], с изсушителен вятър и с мана̀; и те ще те преследват, докато погинеш (Второз. 28:22).“ Това са само някои от многото примери за мор и чума, които Бог причинява.

Понякога е трудно да си представим, че нашият любящ и милостив Бог може да показва толкова ярост и гняв срещу Своите си хора. Всъщност, Божието наказание има за цел да ни призове към покаяние и възстановяване. Бог казва на цар Соломон във 2 Летописи 7:13-14: „ Ако заключа небето да не вали дъжд или ако заповядам на скакалците да изпоядат земята, или ако изпратя мор между народа Си и народът Ми, който се нарича с Моето име, се смири и се помоли, и потърси лицето Ми, и се отвърне от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха му и ще изцеля земята му.“ Тук отново виждаме Бог да използва бедствия и нещастия за да привлече към Себе си Своите хора, да ги доведе до покаяние и желание да се завърнат при Него като деца при своя небесен Баща.

В Новия завет виждаме Исус, който изцелява „всяка болест и всякаква немощ“, което сигурно включва и проявления на чума и мор в местата, които е посещавал (Мат.9:35; 10:1; Марк 3:10). Както Бог избира да използва мор и болести за да покаже Своята сила на израилтяните, така и Исус изцелява като демонстрация на същата сила за да докаже, че наистина е Божият син. Той дава същата сила за изцеление и на Своите ученици за да утвърди и тяхното служение (Лука 9:1). Бог и днес допуска болести за Своите си цели, но понякога болестите и световните пандемии са просто резултат от това, че живеем в един греховно паднал свят. Няма начин да определим дали една пандемия има или няма определена духовна причина, но знаем, че Бог има суверенен контрол върху нещата (Римл. 11:36) и всичко съдейства за доброто на тези, които познават и обичат Бога (Римл. 8:28).

Разпространението на Ебола и корона-вирусът е като предвестник на пандемиите, които ще бъдат част от последните времена. Исус споменава за бъдещи глад и мор, свързани с последните времена (Лука 21:11). Двата свидетеля в Откровение 11 ще имат сила „…да поразяват земята с всякакъв вид напаст, колкото пъти биха поискали (Откр. 11:6).“ Седемте ангела ще нанесат седем мора в една последна последователност, израз на жестоки присъди, както са описани в Откровение 16 гл.

Появата на пандемични болести може да бъде, а може и да не бъде свързано с Божието конкретно осъждение на греха. То просто може да бъде резултатът от това, че живеем в един паднал свят. Тъй като никой не знае времето на Второто завръщане на Исус, трябва да бъдем внимателни в това да определяме глобалната пандемия като доказателство, че живеем в последните времена. За тези, които не познават Исус Христос като Спасител, болестите са напомняне, че животът в този свят е крехък и можем да го изгубим във всеки един момент. Колкото и да са лоши пандемиите, адът е по-лошо място. Християнинът, от друга страна, има увереността в спасението и надежда за вечността поради кръвта на Христос, пролята на кръста за нас. (Исая 53:5; 2 Коринтяни 5:21; Евреи 9:28).

Как християните трябва да откликват на пандемични болести? Първо, да не изпадат в паника. Бог е контрол. В Библията фразата „не се страхувай“ и нейните еквиваленти се споменават над 300 пъти. Второ, бъдете мъдри. Вземете разумни мерки да избягвате опасност от заразяване като предпазвате и своето семейство. Трето, вижте възможностите за служение. Често, когато хората са уплашени за живота си, те са по-склонни да говорят на духовни теми. Бъдете смели загрижени за това да споделяте Евангелието, като винаги говорите истината в любов (Ефесяни 4:15).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво казва Библията за пандемичните болести?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries