settings icon
share icon
Въпрос

Какво е езичник? Какво е езичество?

Отговор


От християнска гледна точка, езичниците главно са характеризирани като хора, които участват във всякакъв вид религиозни церемонии, дело или практики, които не са точно свързани с християнството. Съответно евреите и мюсюлманите също използват термина "езичници", за да опишат хората извън тяхната религия. Други определят понятието "езичество" като всяка религия извън будизма, индуизма, юдаизма и християнството, докато някои твърдят, че езичник е всеки, който няма никаква религия.

Езичеството може да се отнася до политеизма или почитането на повече от един бог, например в древен Рим. За езичник се смята и човек, който в по-голямата си част не изповядва никаква религия и се отдава на светски удоволствия и материални притежания; човек, който се наслаждава на чувствени удоволствия; хедонистичен или самозадоволяващ се човек. Друг, по-съвременен термин е неоезичество, който се отнася до някои от съвременните форми на езичество като уика, друидство и гуидън.

Тези съвременни "езически" практики всъщност приличат на древните си аналози, тъй като разчитат в голяма степен на хедонизма - чувственото задоволяване, самозадоволяване и стремежа към щастие и удоволствие, изключвайки всичко останало. В древността сексуалните церемонии са били основна част от езическите религии. Старият завет споменава тези извратени религии в пасажи като Второзаконие 23:17, Амос 2:7-8 и Исая 57:7-8.

Въпреки, че са многобройни и разнообразни в своите практики и вярвания, езичниците се придържат към някои сходни вярвания. Например:
- Физическият свят е хубаво място, в което всеки може да се наслаждава.
- Всеки се смята за част от тази Майка Земя.
- Божествеността се разкрива във всеки аспект на света.
- Всяко същество, човек и животно, е производно на Божественото. В това си качество всички са богове и богини.
- Повечето езически религии нямат свой гуру или месия
- Учението се замества от собствена отговорност.
- Слънчевите и лунните цикли са от значение за езическото богослужение.

Всяка форма на езичество е лъжеучение. Павел разглежда това изкривяване на истината в посланието си до вярващите в Рим (Римляни 1:22-27). Хората, които Павел описва са светски и материалистично настроени и се покланят на сътворените неща, а не на Твореца. Те са се покланяли на дървета, животни и камъни, като стигали дотам, че използвали телата си в извратени сексуални практики за да се наслаждават на страстите си. След това Павел ни казва защо са правили това и какъв е бил крайният резултат:

''И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично'' (Римляни 1:28).

Въпреки общоприетите схващания, повечето поклонници на езичеството твърдят, че не вярват в Сатаната. Въпреки това няма съмнение, че Сатаната е основният им източник на влияние и контрол. Въпреки, че ще го отричат, те го обожествяват в своите светски и чувствени практики. Павел ни казва ясно как Сатана действа в живота на хората без Бога, чрез своята сила, знамения, измама и лъжи:

''Тогава, чието идване се дължи на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата'' (2 Солунци 2:9-12).

Сатаната е жив и реален, а тези езически практики са ярко доказателство за това. Това е така не само по времето на църквата от първи век, но и в днешния постмодерен свят. За истинските вярващи, които познават Господа, езическото поклонение е това, което изглежда, че е - силата и измамата на княза на този свят, Сатана (1 Йоан 5:19), който като “рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне.” (1 Петрово 5:8). Затова трябва да се избягва езичеството.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е езичник? Какво е езичество?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries