settings icon
share icon
Въпрос

Какъв е произходът на религията?

Отговор


От най-древни времена хората са се разглеждали наоколо и над себе си и са се чудели за света, вселената и смисъла на живота. За разлика от животните, хората имат вродено желание да разберат как сме стигнали дотук, защо сме тук и какво се случва след смъртта ни. Адам и Ева са познавали лично Бога (Битие 3) и са говорили за Него (Битие 4:1). Техните деца принасят жертви на Господа (Битие 4:3-4). По времето на техните внуци "Тогава хората започнаха да призовават Господнето име" в колективно поклонение (Битие 4:26).

В цялата история и във всяка култура хората са изпитвали нужда да се покланят на това, което възприемат като източник на живот. Библията обяснява защо - ние сме създадени по Божи образ и подобие (Битие 1:27) и Бог е поставил вечността в сърцата ни (Еклисиаст 3:11). Ние сме създадени за да бъдем във връзка с нашия Създател. Ритуалите и практиките на религията започват като израз на желанието на творението да се поклони на Твореца.

Биологът Джулиан Хъксли отхвърля съществуването на религията като остатък от миналото невежество и суеверие: "Боговете са периферни явления, породени от еволюцията." С други думи, примитивният човек е измислил идеята за Бог в едно древно, суеверно време и теизмът няма никакво значение в днешното общество. Теориите, основаващи се на еволюцията си представят, че вярата на човека в Бога първо се е изразила в анимизма, почитането на духове, тотемизма и магията. Не всички учени, обаче, са стигнали до това заключение. Преподобният Вилхелм Шмидт представя доказателства за това, че монотеистичната вяра е първата религия, практикувана от хората, и предлага много силни аргументи в подкрепа на това. Човекът е започнал с вяра в един Бог, а след това вярата му е деградирала във вяра в множество богове.

Библията казва, че след потопа Бог сключва безусловен завет между Себе Си и Ной и неговите потомци (Битие 9:8-17). Хората не се подчиняват на Божията заповед да се размножават и да изпълнят земята, а вместо това построяват град и започват да правят огромна кула. Бог разбърква езика им и ги принуждава да се разпръснат (Битие 11:1-9). След това време, по света възникват много политеистични религии. По-късно Бог се открива на Аврам и въвежда Авраамовия завет (около 2000 г. пр. Хр.).

След като Бог изкупил Израил от египетското робство, Той им дал Мойсеевия завет, а по-късно и Давидовия завет. Във всички тези събития Бог е този, който протяга ръка към Своя народ като го приканва към взаимоотношение със Себе си. Това е нещо уникално в историята на световните религии.

Що се отнася до християнството, сам Бог е отговорен за даването на Новия завет - безусловно обещание към неверния Израил да прости греховете му въз основа на чиста, незаслужена благодат чрез жертвата на Месията. Този Нов завет открива пътя за спасение и на езичниците. Във всичко това Бог е този, който инициира връзката. Библейската религия се основава на факта, че Бог е достигнал до нас; тя не е опит на човека да достигне до Бога. Библейската религия е отговор на това, което Бог е направил за нас, а не кодекс на поведение, който трябва да изпълняваме за да угодим на Бога.

Една от причините да имаме толкова много различни религии е измамата, наложена на човешката раса от врага на душите ни, който търси слава и поклонение за себе си (2 Коринтяни 4:4; 1 Тимотей 4:1). Друга причина е присъщото на човека желание да обясни необяснимото и да създаде ред от хаоса. Много от ранните езически религии учели, че за да предотвратят бедствията, които ги сполетяват, трябва да успокоят своите непостоянни и раздразнителни богове. През вековете религията често е била използвана от крале и владетели за да подчинят народа си в държавна "църковна" система.

Истинската религия, която Бог започва преди хиляди години с Израил, насочва към идването на Месията, който ще осигури пътя на всички хора да се помирят със своя Създател. След идването на Христос християнството се разпространява от уста на уста, тъй като учениците на Исус разнасят Евангелието по света и Светият Дух променя живота. Божието слово е запазено и в писмен вид и днес е достъпно по целия свят в Свещеното Писание, Библия.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какъв е произходът на религията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries