settings icon
share icon
Въпрос

Защо редът на призоваване на учениците от страна на Исус е различен в някои от евангелията?

Отговор


Всяко от четирите евангелия включва призоваването на първите ученици на Исус; синоптичните евангелия (Матей, Марк и Лука) съдържат и списъци на Дванадесетте, докато Йоан просто ги споменава като група (Матей 4:18-22; 10:2-4; Марк 1:16-20; 3:16-19; Лука 5:4-11; 6:13-16; Йоан 1:35-51). Редът, по който учениците са призовани, и редът, по който имената им са дадени в списъците, се различават в отделните разкази.

В Матей 4:18-22 първите ученици, които са призовани, са изброени по следния начин:

Симон Петър и Андрей

Яков и Йоан

В Марк 1:16-20 първите ученици са изброени в същия ред:

Симон и Андрей

Яков и Йоан

Лука 5:4-11 изброява първите ученици като

Симон Петър

Яков и Йоан

Йоан 1:35-51 разказва за ранните срещи на Исус с тези мъже:

Андрей и един неназован мъж - почти сигурно Йоан, който никога не се назовава в собственото си евангелие.

Симон Петър

Филип

Натанаил (наричан също Вартоломей)

Първите шестима ученици са Петър, Андрей, Яков, Йоан, Филип и Вартоломей. Разликите между разказа на Йоан и този на синоптиците са лесно обясними. Йоан разказва за първата, въвеждаща среща на Исус с Андрей, Йоан, Петър, Филип и Натанаил. Синоптиците описват действителното призоваване на тези мъже да последват Исус. Когато Исус казва на Петър в рибарската лодка "следвай Ме" и Петър веднага оставя мрежите си и се подчинява, Петър не следва напълно непознат човек. Той се е срещал с Исус преди това и е прекарал известно време с Него. Същото се отнася и за Андрей, Яков и Йоан.

Матей (наричан също Леви) е наречен отделно, някъде след първите шест (Матей 9:9-13; Марк 2:13-17; Лука 5:27-32).

Библията не описва призоваването на останалите петима ученици. В началото на служението си Исус има много хора, които Го следват. В Лука 6:12-16 се разказва, че след една нощ на усамотена молитва Исус официално назовава Своите дванадесет ученици, които нарича и апостоли:

Симон Петър

Андрей

Яков

Йоан

Филип

Вартоломей (Натанаил)

Матю

Томас

Яков, Алфеев син

Симон, наречен Зилот

Юда, син на Яков (другаде наричан Тадей)

Юда Искариотски

Редът, по който са призовани апостолите, не е основният акцент в разказите за тяхното призоваване. По-скоро акцентът е върху факта, че те изобщо са били призовани. Никой от тях не е бил достоен за призоваването на Исус. Малцина от тях, ако изобщо има такива, са били с благороден произход и никой от тях не е имал религиозно влияние. Поне четирима от учениците са рибари. Симон беше зилот, част от политическа група, която се опитваше да свали римското правителство. Матей е работил за римското правителство като бирник и по същество е щял да бъде разглеждан като предател на израилтяните. Юда Искариотски в крайна сметка предаде Исус.

Въпреки различния произход и ниво на образование на тези мъже, те са имали важно призвание като първите дванадесет ученици на Исус. Тяхната работа беше почетна. Те станаха очевидци на делата на Исус на земята, както и на Неговото възкресение. Именно тези мъже (с изключение на Юда Искариотски) положиха основите на църквата (Ефесяни 2:20). Именно чрез тяхното свидетелство, упълномощено от Духа, е поставено началото на църквата (Деяния 2). Тяхната работа спомогна за създаването на новозаветните писания, с които разполагаме днес. Върху дванадесетте основи на стената на бъдещия Нов Йерусалим ще бъдат гравирани имената на дванадесетте апостоли (Откровение 21:14).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо редът на призоваване на учениците от страна на Исус е различен в някои от евангелията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries