settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява отворения теизъм?

Отговор


„Отвореният теизъм”, известен още като „отворена теология” и „отвореност на Бога”, е опит да се обясни предузнанието на Бог във връзка със свободната воля на човека. Доводите на отворения теизъм в същността си са това: (1) човешките същества са наистина свободни, (2) ако Бог абсолютно знае бъдещето, човешките същества не могат да бъдат наистина свободни, (3) следователно, Бог не знае абсолютно всичко за бъдещето . Отвореният теизъм твърди, че бъдещето не може да се знае. Следователно, Бог знае всичко, което може да бъде познато– но Той не знае бъдещето.

Отвореният теизъм основава тези вярвания на стихове, които описват как Бог „променя намерението Си”, или „е изненадан” или „придобива знание” (Битие 6:6; 22:12; Изход 32:14; Йон 3:10). В светлината на многото други стихове, които заявяват Божието познаване на бъдещето, тези стихове трябва да се разбират като начин Бог да опише Себе Си така, че ние да можем да разберем. Бог знае какви ще бъдат нашите действия и решения, но Той „променя намерението Си” по отношение на Неговите действия на основата на нашите действия. Факта, че Бог е „изненадан” и разочарован от злото на човечеството не означава, че Той не е знаел, че това ще се случи.

В противоречие с отворения теизъм, Псалм 139, стихове 4 и 16 заявяват, „Преди думата да е още на езика ми, ето, Господи, Ти я знаеш цялата ... В Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях.” Как може Бог да предрече сложните подробности в Стария завет относно Исус Христос, ако Той не знае бъдещето? Как може Бог по какъвто и да е начин да гарантира нашето вечно спасение, ако Той не знае какво има в бъдещето?

В крайна сметка, отвореният теизъм се проваля в това, че се опитва да обясни необяснимото – връзката между Божието предузнание и свободната воля на човека. Точно както крайните форми на калвинизма се провалят в това, че правят човешките същества нищо повече от предварително програмирани роботи, така и отворения теизъм се проваля в това, че отхвърля Божието истинско всезнание. Бог трябва да се разбира чрез вяра, защото „без вяра е невъзможно да Му се угоди” (Евреи 11:6 а). Концепцията на отворения теизъм, следователно, не е библейска. Тя просто е друг начин, по който ограничения човек се опитва да разбере Безкрайния Бог с ограничения си ум, равносилно на това да се опитваш да изпиеш океана. Отвореният теизъм трябва да бъде отхвърлен от последователите на Христос. Макар че отвореният теизъм е обяснение за отношението между Божието предузнание и свободната воля на човека – той не е библейското обяснение.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява отворения теизъм?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries