settings icon
share icon
Въпрос

Коя е най-старата религия?

Отговор


Най-старата религия в света е прославянето на Истинския Бог, както е казано в Битие 4:26, ''...Тогава почнаха човеците да призовават Господното име.'' Името, към което са викали е било Яхве (в латински – Jehova/Йехова). Фактът, че те започват да викат към това име показва, че има промяна в дадено общество—за първи път, хора са се организирали и определили като хвалители на Бога. Това се случва по време на живота на Енох, внук на Адам от Сет, около 250 години след като първата двойка е изгонена от Едем.

За тази ранна форма на поклонение нямаме информация относно официални инструкции от Бога или установени традиции за това, как хората извършват своето поклонение. Можем да предполагаме, че са били включени и жертвоприношения, тъй като преди това Каин и Авел са разбрали нуждата от индивидуални жертви за поколение (Битие 4:3-4). Всичко, което Мойсей ни казва за тази първа ''религия'' е, че те са знаели името на Бог и са викали към това име.

Сатана покварява и разделя. Не след дълго чистата религия на обръщането към Божието име е била покварена от идолопоклонство и разделена буквално на стотици религии. По времето на Ной името на Бога е било почти забравено ''И като видя Господ, че нечестието на човека по земята се умножава и че всяка мисъл и наклонност беше постоянно само зло,'' (Битие 6:5). Следващият път, когато четем за някой, който призовава Божието име, е в Битие 12:8; тогава Авраам „издигна олтар на Господа и призова Господното име“.

Най-старата езическа религия, за която имаме сведения за организирано следване е египетска. Египетската култура с нейните много богове вече е била добре установена към времето, описано в последната част на Битие и книгата Изход. Авраам е имал работа с богат, разрастващ се Египет и неговия фараон (Битие 12:10 и сл.).

По времето на Мойсей през 15ти век преди Христа, Господ още веднъж разкрива името Си (Изход 3:14) и записва религията за израилтяните. Било е задължително човек да се отрече от всички други богове, за да може да се обръща към името на Бога (Изход 20:3-4). В среда на един езически, политеистичен свят, монотеизмът на евреите грее като светлина в тъмно място.

Религията, която познаваме като християнство, всъщност е продължение на Божия план за израелтяните. Евангелието е ''е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.'' (Римляни 1:16). Така че, историята на света включва един цикъл на Божието проявяване на човечеството, отпадането на човека от това знание и Божието възстановяване на истината. Тази линия може да се проследи чак до Битие 4:26 и обещанието от Битие 3:15, може дори да се каже, че поклонението на Бог в Христос е най-старата религия в света.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Коя е най-старата религия?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries