settings icon
share icon
Въпрос

Трябва ли християните да се покоряват на законите на страната?

Отговор


Римляни 13:1-7 заявява: „Всеки човек да се подчинява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са определени от Бога. Затова който се противи на властта, противи се на Божията наредба; а които се противят, ще навлекат осъждане на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, а на злотвореца. Искаш ли да не се боиш от властта? Върши добро и ще бъдеш похвален от нея; понеже владетелят е Божий служител за твое добро. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно меча, понеже е Божий служител и въздава заслуженото с гняв на този, който върши зло. Затова е необходимо да се покорявате не само поради страх от гнева, но и заради съвестта. Понеже по тази причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тази длъжност. Отдавайте на всички дължимото: на когото се дължи данък - данъка; на когото мито - митото; на когото страх - страха; на когото почит - почитта.”

Този пасаж изяснява въпроса абсолютно ясно. Ние трябва да се подчиняваме на правителството, което Бог е поставил над нас. Бог създаде управлението, за да установи ред, да наказва злото и да насърчава правосъдието (Битие 9:6; 1 Коринтяни 14:33; Римляни 12:8). Ние трябва да се подчиняваме на властите във всичко – плащане на данъци, подчинение на правила и закони, както и показване уважение. Ако не правим това, в крайна сметка показваме неуважение към Бог, защото Той е Онзи, който е поставил правителството над нас. Когато Апостол Павел пише Римляни 13:1-7, той беше под управление на Рим по време на царуването на Нерон, може би най-лошия от всички римски императори. Павел все още признава, че правителството владее над него. Колко повече ние?

Следващият въпрос е: „Има ли време, когато ние трябва умишлено да нарушаваме законите на страната?” Отговорът на този въпрос може да се намери в Деяния 5:27-29, „И като ги доведоха, поставиха ги пред Синедриона; и първосвещеникът ги попита: Строго ви забранихме да поучавате в това име; но ето, изпълнили сте Йерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този Човек. А Петър и апостолите отговориха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.” От тук ние можем ясно да видим, че докато законът на страната не противоречи на законите на Бога, ние сме длъжни да се покоряваме. Ако някой закон на страната се противопоставя на Божия заповед, ние трябва да не се подчиняваме на закона на страната и да се покорим на Божия закон. Въпреки това, дори и в този случай, ние трябва да приемем властта на управлението над нас. Това се доказва от факта, че Петър и Йоан не протестират срещу това, че са бити, но вместо това се радват, че са пострадали поради покорството си на Бог (Деяния 5:40-42).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Трябва ли християните да се покоряват на законите на страната?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries