settings icon
share icon
Въпрос

По какъв начин мога да не отида в ада?

Отговор


Да не се отиде в ада е по-лесно, отколкото си мислите. Някои хора вярват, че трябва да се покоряват на Десетте заповеди през целия си живот, за да не отидат в ада. Някои хора вярват, че трябва да спазват определени обреди и ритуали, за да не отидат там. Някои хора вярват, че няма начин, по който да знаем със сигурност дали ще отидем в ада или не. Никой от тези възгледи не е прав. Библията говори много ясно по въпроса как един човек може да избегне да отиде в ада след смъртта.

Библията описва ада като страшно и ужасно място. Адът е описан като „вечен огън” (Матей 25:41), „неугасващ огън” (Матей 3:12), „срам и вечно презрение” (Даниил 12:2), място, където „огънят не угасва” (Марк 9:44-49), и „вечна погибел” (2 Солунци 1:9). Откровение 20:10 описва ада като „езеро от огън и сяра”, където нечестивите са „мъчени денем и нощем за вечни векове” (Откровение 20:10). Очевидно адът е място, което би трябвало да избягваме.

Защо адът съществува изобщо и защо Бог изпраща някои хора там? Библията ни казва, че Бог е „приготвил” ада за дявола и за падналите ангели, след като те се разбунтуваха срещу Него (Матей 25:41). Тези, които отказват Божието предложение за прошка, ще понесат същата вечна съдба заедно с дявола и падналите ангели. Защо адът е необходим? Целият грях в крайна сметка е насочен срещу Бога (Псалм 51:4), а понеже Бог е безкрайно и вечно същество, само безкрайно и вечно наказание е достатъчно. Адът е мястото, където се изпълняват Божиите свети и праведни изисквания за справедливост. Адът е мястото, където Бог осъжда греха и всички онези, които Го отхвърлят. Библията ясно заявява, че всички ние сме съгрешили (Еклесиаст 7:20; Римляни 3:10-23), и по тази причина заслужаваме да отидем в ада.

И така, по какъв начин можем да не идем в ада? Понеже само безкрайно и вечно наказание е достатъчно, трябва да се плати безкрайна и вечна цена. Бог стана човешко същество в личността на Исус Христос. В Исус Христос Бог живя между нас, учи ни, лекува ни – но тези неща не бяха Неговата основна мисия. Бог стана човешко същество (Йоан 1:1, 14), за да може да умре за нас. Исус, Бог в човешка форма, умря на кръста. Като Бог, Неговата смърт беше безкрайна и вечна по стойност и плати пълната цена на греха (1 Йоаново 2:2). Бог ни кани да приемем Исус Христос за спасител, да приемем Неговата смърт като пълното и справедливо заплащане за нашите грехове. Бог обещава, че всеки, който вярва в Исус (Йоан 3:16), и уповава само на Него като на Спасител (Йоан 14:6), ще бъде спасен, т.е. няма да отиде в ада.

Бог не иска никой да отиде в ада (2 Петрово 3:9). Ето защо Бог направи пълната, съвършена и достатъчна жертва заради нас. Ако искате да не отидете в ада, приемете Исус за ваш Спасител. Всичко се свежда до това. Кажете на Бог, че признавате, че сте грешник и че заслужавате да отидете в ада. Заявете на Бог, че уповавате на Исус Христос като на ваш Спасител. Благодарете Му, че е осигурил вашето спасение и избавление от ада. За да избегнете ходенето в ада трябва да имате просто вяра, упование в Исус Христос като Спасител!

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

По какъв начин мога да не отида в ада?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries