settings icon
share icon
Въпрос

„Преводът на новия свят" е валидна версия ли е на Библията?

Отговор


„Преводът на новия свят" (ПНС) е дефиниран от родителската организация на Свидетелите на Йехова (Дружеството „Стражева кула") като „превод на Светите Писания, направен директно от еврейски, арамейски и гръцки на съвременен английски от комитет от помазани свидетели на Йехова." ПНС е анонимното дело на „Комитета за Превода на новия свят на Библията". Свидетелите на Йехова твърдят, че анонимността е налице, за да може славата за делото да отиде при Бог. Разбира се, това има добавената полза преводачите да не бъдат държани отговорни за грешките си и не позволява на истинските учени да проверят техните академични препоръки.

„Преводът на новия свят" е уникален в едно нещо – той е първото нарочно систематично усилие да публикува пълна версия на Библията, която е редактирана и ревизирана за специфичната цел да се постигне съгласие с доктрината на една група. Свидетелите на Йехова и Дружеството „Стражева кула" осъзнали, че техните вярвания противоречат на Писанието. Затова, вместо да приспособят вярванията си към Писанието, те променили Писанието да е в съответствие с техните вярвания. „Комитетът за Превод на новия свят на Библията" променил всяко Писание, което не било в съгласие с богословието на Свидетелите на Йехова. Това е ясно демонстрирано от факта, че с публикуването на нови издания на „Превода на новия свят" били правени допълнителни промени на библейския текст. Докато библейските християни продължавали да подчертават Писанията, които ясно убеждават за божествеността на Христос (например), Дружеството „Стражева кула" публикувало ново издание на „Превода на новия свят" с променени тези Писания. Следват някои от най-очебийните примери за нарочни ревизии:

„Преводът на новия свят" превежда гръцката дума термин staurós („кръст") като „кол за мъчения", защото Свидетелите на Йехова не вярват, че Исус бил разпънат на кръст. „Преводът на новия свят" не превежда еврейската дума „шеол" или гръците думи „хадес", „геена" и „тартарус" като „ад", защото Свидетелите на Йехова не вярват в ада. ПНС дава превода „присъствие" вместо „пришествие" за гръцката дума parousia, защото Свидетелите на Йехова вярват, че Христос вече се е върнал през ранните години на 20 в. В Колосяни 1:16 ПНС вмъква думата „други", въпреки че тя напълно отсъства от оригиналния гръцки текст. Те правят това, за да дадат вид, че „всички други неща" били създадени от Христос вместо това, което казва текстът: „всички неща били създадени от Христос". Това е, за да съответства на тяхното вярване, че Христос е създадено същество, което те вярват, защото отричат Троицата.

Най-известното от всички изкривявания в „Превода на новия свят" е Йоан 1:1. Оригиналният гръцки текст казва: „Словото бе Бог" ("The Word was God."). ПНС го превежда „словото беше бог" ("the word was a god."). Това е въпрос на четене на нечие предубедено богословие в текста вместо оставяне на текста да говори за себе си. В гръцкия език няма неопределителен член (в английския „a" или „an"). Така че всяка употреба на неопределителен член в английския превод трябва да е добавено от преводача. Това е граматически допустимо в английския, стига да не променя значението на текста.

Има съвършено добро обяснение защо theos няма определителен член в Йоан 1:1 и защо предаването на „Превода на новия свят" е в грешка. Има три общи правила, които е необходимо да разберем, за да видим защо.

1. В гръцкия език словоредът не определя използването на думата както е в английския. В английския изречението се структурира според словореда: Подлог-Глагол- Допълнение. Така „Хари повика кучето" не е еквивалентно на: „Кучето повика Хари". Но в гръцкия език функциятана думата се определя от падежно окончание, прибавено към корена на думата. В Йоан 1:1 има две възможни падежни окончания за корена theo . . . едното е "s" (theos), другото е "n" (theon). Окончанието "s" нормално идентифицира съществителното като подлога на изречението, докато окончанието "n" обикновено идентифицира съществителното като пряко допълнение.

2. Когато съществителното функционира като именно сказуемо (в английския съществително, което следва глагол от вида "being" като "is"), неговото падежно окончание трябва да съответства на падежа на съществителното, което то преименува, така че читателят да знае кое съществително то определя. Следователно, theo трябва да приеме окончание "s", защото то преименува logos. Следователно, Йоан 1:1 се транслитерира като: "kai theos en ho logos."Дали theos или logos е подлогът? И двете имат окончание "s". Отговорът се намира в следващото правило.

3. При случаи, когато има две съществителни и двете имат еднакви падежни окончания, авторът често ще добави определителен член към думата, която е подлогът, за да избегне объркване. Йоан поставя определителен член на logos („Словото") вместо на theos. Така logos е подлогът, а theos е именното сказуемо. В английския това има за резултат прочита на Йоан 1:1 като: „и Словото бе Бог" ("and the Word was God") (вместо „и Бог беше словото") ("and God was the Word").

Най-разбулващото свидетелство за отклонението на „Стражева кула" е тяхната непоследователна техника на превод. Навсякъде в Евангелието на Йоан гръцката дума theon се появява без определителен член. Само 3 стиха след Йоан 1:1 Преводът на новия свят превежда друг случай на theos без неопределителен член като „Бог". Дори още по-непоследоватлено, в Йоан 1:18 ПНС превежда същата дума като „Бог" и „бог" в същото изречение.

Следователно „Стражевата кула" няма текстови основи за своя превод – само тяхното собствено богословско отклонение. Въпреки че защитниците на „Превода на новия свят" може да успеят да покажат, че Йоан 1:1 би могло да бъде преведен както те са го направили, те не могат да покажат, че това е правилният превод. Нито могат да обяснят факта, че ПНС не превежда същите гръцки фрази по един и същ начин навсякъде в Евангелието на Йоан. Само предубеденото, еретично отричане на божествеността на Христос е това, което кара Дружеството „Стражева кула" да превежда непоследователно гръцкия текст като така позволява тяхната грешка да придобие някакъв образ на легитимност пред незапознатите с фактите.

Само предубедените, еретични вярвания на „Стражевата кула" са онези, които са зад недобросъвестния и непоследователен превод, който предствалява „Преводът на новия свят". Той определено не е валидна версия на Божието Слово. Има дребни разлики между всичките главни английски преводи на Библията. Никой английски превод не е съвършен. Обаче, другите преводачи на Библията правят дребни грешки при превода на еврейския и гръцкия текст на английски; ПНС нарочно променя превода на текста, за да съответсва на богословието на Свидетелите на Йехова. „Преводът на новия свят" е изкривяване, а не версия на Библията.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

„Преводът на новия свят" е валидна версия ли е на Библията?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries