settings icon
share icon
Въпрос

Какво е Новият Йерусалим?

Отговор


Новият Йерусалим, който още е наречен Скинията на Бог, или Святият Град, Градът с четирите краища, Небесният Йерусалим означава буквално раят на земята. В Библията се споменава на няколко места за него (Гал. 4:26; Евреи 11:10; 12:22–24; 13:14), но най-добре е описан в Откровение 21 гл.

В Откровение 21, историята на човечеството е в своя край. Всички епохи са дошли и отминали. Христос е събрал Своята Църква чрез Грабването (1 Солунци 4:15–17). Голямата Скръб е отминала (Откровение 6—18). Битката при Армагедон е проведена и спечелена от нашия Господ Исус Христос (Откровение 19:17–21). Сатана е окован за 1000-годишното царуване на Христос на земята (Откровение 20:1–3). Нов, славен храм е създаден в Йерусалим (Езекиил 40—48). Окончателният бунт срещу Бог е потушен и Сатана е получил справедливото си наказание - цяла вечност в огненото езеро (Откровение 20:7–10). Страшният Съд на Големия бял престол се е случил и човечеството е осъдено (Откровение 20). :11–15).

В Откровение 21:1 Бог извършва цялостна промяна на небето и земята (Исая 65:17; 2 Петър 3:12–13). Новото небе и новата земя са това, което някои наричат „вечно състояние“ и ще бъдат „където обитава правдата“ (2 Петър 3:13). След новото сътворение Бог представя Новия Йерусалим. Йоан вижда проблясък от това във видението си: „Видях и святия град, новия Йерусалим, да слиза от небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си.“ (Откровение 21:2). Това е градът, който Авраам е търсил с вяра (Евреи 11:10). Това е мястото, където Бог ще живее със Своя народ завинаги (Откровение 21:3). На жителите на този небесен град всички сълзи ще бъдат изтрити (Откровение 21:4).

Новият Йерусалим ще бъде фантастично огромен. Йоан записва, че градът е дълъг почти 1400 мили и е толкова широк и висок, колкото е дълъг – съвършен куб (Откровение 21:15–17). Градът също ще бъде ослепителен във всяко едно отношение. Той е осветен от Божията слава (Откровение 21:23). Дванадесетте му основи, носещи имената на дванадесетте апостоли, са „украсени с всякакъв вид скъпоценен камък“ (Откровение 21:19–20). Той има дванадесет порти, всяка по една перла, носеща имената на дванадесетте Израилеви племена (Откровение 21:12, 21). Улиците ще бъдат направени от чисто злато (Откровение 21:21).

Новият Йерусалим ще бъде място на благословения, непознати до сега. Проклятието на старата земя ще изчезне (Откровение 22:3). В града са дървото на живота „за изцеление на народите“ и реката на живота (Откровение 22:1–2). Това е мястото, за което ап. Павел говори: „за да показва през вековете, които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.” (Ефесяни 2:7). Новият Йерусалим е окончателното изпълнение на всички Божии обещания. Новият Йерусалим е Божията доброта, изявена в пълнота.

Кои са жителите на Новия Йерусалим? Отец и Агнето са там (Откровение 21:22). Ангелите са пред портите (Откровение 21:12). И градът ще се напълни с Божиите изкупени деца. Новият Йерусалим е праведната алтернатива на злия Вавилон (Откровение 17), разрушен от Божия съд (Откровение 18). Нечестивите имаха своя град и сега Бог установява Своя. Ти към кой град принадлежиш? Вавилон Велики или Новия Йерусалим? Ако вярвате, че Исус, Божият Син, е умрял и възкръснал и е помолил Бог да ви спаси чрез Неговата благодат, тогава вие сте гражданин на Новия Йерусалим. „и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус;” (Ефесяни 2:6). Имате „а наследство – нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас,“ (1 Петър 1:4). Ако все още не сте се доверили на Христос като свой Спасител, ние ви призоваваме да Го приемете. Поканата е отправена: „И Духът и невестата казват: Ела. И който чуе, нека каже: Ела. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.” (Откровение 22:17).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е Новият Йерусалим?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries