settings icon
share icon
Въпрос

Какво е новият завет?

Отговор


Новият завет е обещанието, което Бог сключва с човечеството, че ще прости греха и ще възстанови общението с тези, чиито сърца са насочени към Него. Исус Христос е посредникът на новия завет и Неговата смърт на кръста е основата на обещанието (Лука 22:20). Новият завет беше предсказан, докато старият завет все още беше в сила - пророците Моисей, Йеремия и Езекиил намекват за новия завет.

Старият завет, който Бог беше установил със Своя народ, изискваше стриктно подчинение на Моисеевия закон. Тъй като заплатата за греха е смърт (Римляни 6:23), Законът изискваше Израел да извършва ежедневни жертвоприношения, за да изкупи греха. Но Мойсей, чрез когото Бог установил стария завет, също предвидил новия завет. В едно от последните си обръщения към народа на Израел Моисей споделя очакването си за времето, когато на Израел ще бъде дадено „сърце за разбиране“ (Второзаконие 29: 4).

Моисей прогнозира, че Израел няма да спази стария завет (Второзаконие 29: 22-28), но след това вижда време за възстановяване (Второзаконие 30: 1-5). По това време Моисей казва: „Господ, твоят Бог, ще обреже сърцето ти и сърцето на потомството ти, за да обичаш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, за да живееш. ” (стих 6). Новият завет включва пълна промяна в сърцето, така че Божиите хора да бъдат естествено угодни на Него.

Пророк Йеремия също предсказа новия завет. „ Ето, идат дни, казва ГОСПОД,

когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет; не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа от Египетската земя; защото те престъпиха Моя завет, поради което Аз се отвърнах от тях, казва ГОСПОД. Но ето завета,

който ще сключа с Израилевия дом след онези дни, казва ГОСПОД: Ще положа закона Си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им; Аз ще бъда техен Бог

и те ще бъдат Мой народ; “(Йеремия 31:31, 33). Исус Христос дошъл, за да изпълни закона на Мойсей (Матей 5:17) и да установи новия завет между Бог и Неговия народ. Старият завет е написан върху камък, но новият завет е написан на сърцата ни. Влизането в новия завет става възможно само чрез вяра в Христос, който пролял кръвта Си, за да отнеме греховете на света (Йоан 1:29). Лука 22:20 разказва как Исус, по време на Тайната вечеря, взима чашата и казва: „Така взе и чашата след вечерята и каза:Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.“

Новият завет се споменава и в Йезекиил 36: 26-27: “Ще ви дам и ново сърце и нов дух ще вложа вътре у вас, и като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре у вас и ще ви направя да постъпвате според наредбите Ми, да пазите законите Ми и да ги извършвате.” Тук Йезекиил изброява няколко аспекта на новия завет: ново сърце, нов дух, обитаващ Свети Дух и истинска святост. Мойсеевият закон не може да осигури нищо от тези неща (вж. Римляни 3:20).

Новият завет първоначално е даден на Израел и включва обещание за плодородие, благословия и мирно съществуване в Обетованата земя. В Йезекиил 36: 28-30 Бог казва: „Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще Ми бъдете народ и Аз ще бъда ваш Бог.Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова житото, ще го умножа и няма вече да ви докарам глад.

Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите затова, че гладувате." Второзаконие 30: 1-5 съдържа подобни обещания, свързани с Израел съгласно новия завет. След възкресението на Христос езичниците също бяха въведени в благословията на новия завет (Деяния 10; Ефесяни 2: 13-14). Изпълнението на новия завет ще се види на две места: на земята, по време на хилядолетното царство; и на небето, за цяла вечност.

Вече не сме под Закона, а под благодатта (Римляни 6: 14-15). Старият завет е изпълнил целта си и е заменен от „по-добър завет“ (Евреи 7:22). „А сега Исус получи по-висше служение от тяхното, тъй като и заветът, на който е Посредник, е по-добър, защото е основан на по-добри обещания. “ (Евреи 8: 6).

Съгласно новия завет ни се предоставя възможността да получим спасение като безплатен дар (Ефесяни 2: 8-9). Нашата отговорност е да упражняваме вяра в Христос, Този, който изпълни Закона от наше име и сложи край на жертвите на Закона чрез Собствената си жертвена смърт. Чрез животворния Свети Дух, който живее във всички вярващи (Римляни 8: 9-11), ние участваме в наследството на Христос и се радваме на постоянна, непрекъсната връзка с Бог (Евреи 9:15).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е новият завет?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries