settings icon
share icon
Въпрос

Какво е наративна теология?

Отговор


Наративното богословие или това, което понякога се нарича „постлиберално“ богословие, е разработено през последната половина на ХХ век. Вдъхновен е от група богослови от Йейлската богословска школа. Неговите основатели Джордж Линдбек, Ханс Вилхелм Фрей и други учени са повлияни от Карл Барт, Тома Аквински и до известна степен от “ново богословие“ - мисловна школа, предлагаща реформа в католическата църква, водена от френски католици като Анри де Любак .

Наративното богословие е идеята, че употребата на християнската теология от Библията трябва да се съсредоточи върху повествователно представяне на вярата, а не върху разработването на набор от предложения, обосновани от самите Писания или това, което обикновено се нарича „систематично богословие“. По принцип, наративната теология е доста широк термин, но често това е подходът към теологията, който основно търси значение чрез истории . Тогава към това обикновено се присъединява отхвърлянето на смисъла, извлечен от твърдения за истини в систематичната теология.

В други моменти наративната теология се свързва с идеята, че не трябва да учим предимно принципи, правила или закони от Писанието, а по-скоро да се научим да се отнасяме към Бог и как да играем своята роля в по-голямата картина на нашето спасение . Има много дебати и критици на повествователните или пост-либерални теологически центрирани въпроси, включително тези за несъизмеримостта, сектантството, деизма, релативизма и истината.

Независимо от това, когато се използва правилно, наративното богословие може да осигури градивни елементи за систематичното богословие и за библейското богословие (т.е. прогресивната история на Бог, разкриващ себе си на човечеството). Наративното богословие учи, че Библията се разглежда като история за взаимодействието на Бог с Неговия народ. Поддръжниците на наративното богословие твърдят, че това не означава, че Библията не прави твърдения за истинност, но че основната цел на Писанието е да запише връзката между Бог и Неговия народ и как ние днес, в този постмодерен свят, можем да продължим тази история. Тогава това ще има предимство пред по-взискателния анализ на систематичното богословие. Поддръжниците на наративната теология продължават да твърдят, че наративната теология е малко вероятно да извади стихове извън контекст, за да подкрепи доктринални позиции.

Има и други аспекти на наративната теология, които са от полза. Например, библейските истории са там, за да ни научат на истината; трябва да се учим от тези истини и да прилагаме тези уроци в живота си. Ние трябва да тълкуваме и прилагаме тези истории според първоначалните намерения на авторите на Писанието - ето защо историите са запазени за нас (вж. Римляни 15: 4). Друго положително влияние на наративната теология е, че тя засилва стойността на общността. В съвремието хората често правят християнството съсредоточено около индивидуалната вяра, но библейската история за връзката на Бог с Неговия народ ни напомня, че общността е от съществено значение.

Вярно е, че Библията съдържа огромни части повествование, които имат за цел да ни предадат истината, така че е важно за нас да приемем някаква форма на повествователна теология. Обаче наративната теология има своите проблеми, особено когато е използвана безотговорно. И без съмнение това дори се случва в консервативните среди. Това е особено вярно, когато нейните учители и проповедници не са загрижени за оригиналното значение на Библията и са водени от собствената си интуиция или от собствените си отговори на Писанията. В резултат на това разказът често може да навреди.

С наративното богословие може да се злоупотреби, когато хората определят, че разказът не е в основата на систематично богословие или че неговото основно богословие не може да бъде известно. В такива случаи се подразбира, че уроците от разкази могат да се разбират отделно от мирогледите на оригиналните автори или авторите на самия текст. По принцип това води до фалшиво учение сред някои привърженици на наративната теология, които преминават направо от разказ към приложение и премахват по-аргументирания анализ на Писанията. Но в действителност това не може да стане. Може би най-очевидното влияние на наративната теология се открива в нововъзникващата църква с нейното недоверие и относително слабо отношение към систематичното богословие.

Привържениците на наративното богословие, особено в нововъзникващата църква, твърдят, че богословието не е нещо, за което можем да бъдем догматични. Те казват, че „добрите“ хора са стигнали до различни заключения през годините, така че защо изобщо да се притесняваме да правим убедителни изявления относно теологията? По този начин от тяхна гледна точка богословието не е нещо конкретно, абсолютно и авторитетно. Те твърдят, че в миналото хората са вярвали по един или друг начин; някои били прави, други грешали.

В резултат на всичко това в някои църкви днес имаме релативизъм. Изглежда никой не знае кой е прав и кой греши. И по-лошото е, че изглежда това не засяга никого. Следователно църквата става жертва на светския постмодернизъм, където това, което е вярно за един, може да не е вярно за друг. Там църквата толерира всичко и няма противопоставяне.

Някои поддръжници на наративното богословие, като например в нововъзникващото църковно движение, премахват изобщо проповедта. Някой може да седне сред кръг от връстници и да сподели какво според него е Бог в този конкретен ден или седмица. Те дори могат да се позовават на Писанието, което е свързано с индивидуалния им път. Техните преживявания и чувства са фокусът, а не Божието Слово. Те разказват история или четат откъс от Писанието и спират. Няма нужда да се увещава, укорявате или призовава към действие. Не става въпрос за привеждане в съответствие с авторитетно изявление на Писанието, а по-скоро за използване на Писанието за засилване на плътските желания.

Предполага се, че църквата е стълбът и поддръжникът на истината (1 Тимотей 3:15), а истината е учение, както е изложено в Библията чрез личността на Исус Христос. Въпреки че има своите предимства и по други начини, както видяхме, наративната теология има тенденция да се харесва на постмодернистите, които обичат да оформят своята религия и своя „Бог“ въз основа на това как се чувстват в даден ден или относно определен пасаж от Писанието.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е наративна теология?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries