settings icon
share icon
Въпрос

Какви са различните имена на Бог и какво означават те?

Отговор


Всяко от многото имена на Бог описва различен аспект от Неговия многостранен характер. Ето някои от най-известните имена на Бог в Библията:

ЕЛ, ЕЛОАХ: Бог „могъщ, силен, изявен“ (Битие 7:1; Исая 9:6) – етимологически Ел означава „сила“ както в „Имам силата да ви сторя зло“ (Битие 31:29). Ел се асоциира с други качества като цялостен морал (Числа 23:19), ревност (Второзаконие 5:9) и състрадание (Неемия 9:31), но основната идея за сила остава.

ЕЛОХИМ: Бог „Творец, Могъщ и Силен“ (Битие 17:7; Еремия 31:33) – множествената форма на Елоах, която е в съответствие с доктрината за Троицата. От първото изречение в Библията е видна Божията сила докато Бог (Елохим) създава света чрез Словото Си (Битие 1:1).

ЕЛ ШАДАЙ: „Бог Всемогъщи“, „Силния Яковов“ (Битие 49:24; Псалом 132:2,5) – говори за Божията върховна власт над всички.

АДОНАЙ: „Господ“ (Битие 15:2; Съдии 6:15) – използвано вместо ЯХВЕ, което било считано от евреите за твърде сакрално, за да бъде произнасяно от греховни хора. В Стария Завет ЯХВЕ е по-често използвано в отношенията на Бог с Неговия народ, докато Адонай е използвано повече, когато Бог се занимава с неевреите.

ЯХВЕ/ЙЕХОВА: „Господ“ (Второзаконие 6:4; Данаил 9:14) – строго погледнато, единственото правилно име за Бог. Преведено в английските Библии „ГОСПОД“ ()изцяло с главни букви“, за да се различава от Адонай, „Господ“. Разкриването на името е първо направено пред Мойсей „Аз съм Онзи, който съм“ (Изход 3:14). Това име определя непосредственост, присъствие. Яхве присъства, достъпен, близо до тези, които Го призовават за спасение (Псалом 107:13), прошка (Псалом 25:11) и водителство (Псалом 31:3).

ЯХВЕ-ИРЕ: „Господ ще промисли“ (Битие 22:14) – името, увековечено от Авраам, когато Бог осигурил овена да бъде жертван вместо Исаак.

ЯХВЕ-РАФА: „Господ, Който Изцелява“ (Изход 15:26) – „Аз съм Йехова, който ви изцелява“ телесно и душевно. Телесно като предпазва тялото от и лекува болести, а душевно като прощава беззаконията.

ЯХВЕ-НИСИЙ: „Господ мое знаме“ (Изход 17:15), където знаме се разбира като място за воюване. Това име ознаменува победата в пустинята над амаликейците в Изход 17.

ЯХВЕ-М’КАДЕШ: „Господ, Който Освещава, Прави Святи“ (Левит 20:8; Езекил 37:28) – Бог казва ясно, че само Той, а не закона, може да очисти Своя народ и да ги направи святи.

ЯХВЕ-ШАЛОМ: „Господ Нашият Мир“ (Съдии 6:24) – името, дадено от Гедеон при олтара, който той издигнал след като Господният Ангел го уверил, че той няма да умре както си мислел след като Го видял.

ЯХВЕ-ЕЛОХИМ: „Господ Бог“ (Битие 2:4; Псалом 59:5) – комбинация на Божието уникално име ЯХВЕ и общото „Господ“ със значение, че Той е Господ на Господарите.

ЯХВЕ-ЦИДКЕНУ: „Господ Нашата Правда“ (Еремия 33:16) – Както и при ЯХВЕ-М’Кадеш, само Бог единствен е този, който осигурява праведност на човека, по върховен начин в личността на Своя Син, Исус Христос, който станал грешен за нас, „за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ (2 Коринтяни 5:21).

ЯХВЕ-РОЙ: „Господ Нашият Пастир“ (Псалом 23:1) – След като Давид размишлявал за взаимоотношението си като пастир на своите овце, той разбрал, че точно такова било взаимоотношението, което Бог имал с него, и затова възкликнал: „Яхве-Рой е мой Пастир. Няма да бъда в лишение“ (Псалом 23:1).

ЯХВЕ-ШАМА: „Господ е Там“ (Езекил 48:35) – името, приписано на Ерусалим и Храма там, показва, че някогашната изоставена слава на Господа (Езекил 8-11) се е завърнала (Езекил 44:1-4).

ЯХВЕ-САВАОТ: „Господ на Войнствата“ (Исая 1:24; Псалом 46:7) – Войнства означава „множества“ от ангели, и от хора. Той е Господ на небесните сили и на земните обитатели, на евреи и на неевреи, на богати и на бедни, на господари и роби. Името изразява величието, силата и властта на Бог и показва, че Той може да изпълни каквото е решил да направи.

ЕЛ ЕЛИОН: „Най-Всевишния“ (Второзаконие 26:19) – произлиза от еврейския корен за „издигам се“ или „възлизам“, така че значението е на нещо, което най-високото. Ел Елион означава възхвала и говори за абсолютно право за господство.

ЕЛ РОЙ: „Бог, Който Ме Вижда“ (Битие 16:13) – името, приписано на Бог от Агар, самотна и отчаяна в пустинята след като била изгонена от Сара (Битие 16:1-14). Когато Агар срещнала Господния Ангел, тя разбрала, че е срещнала Самия Бог, явил се в човешки вид. Тя също осъзнала, че Ел Рой я видял в нейната мъка и доказал, че Той е Бог, който изживява и вижда всичко.

ЕЛ-ОЛАМ: „Вечният Бог“ (Псалом 90:1-3) – Божията природа е без начало или край, свободна от всички ограничения на времето, и Той съдържа в Себе си самата причина за времето. „От вечността до вечността Ти си Бог“ (Псалом90:2).

ЕЛ-ГИБОР: „Велик Бог“ (Исая 9:6) – името описва Месията, Исус Христос, в този пророчески откъс на Исая. Като силен и могъщ воин Месията, Великият Бог ще изпълни разрушаването на Божиите врагове и ще управлява с желязна тояга (Откровение 19:15).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какви са различните имена на Бог и какво означават те?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries