settings icon
share icon
Въпрос

Аз съм мормон, защо трябва да мисля да ставам християнин?

Отговор


Всеки от всяка религия или без никаква религия, който пита: „Защо трябва да мисля да ставам християнин?", трябва да разгледа твърденията на християнството. За мормон, задаващ този въпрос, разликите между догмите на библейското християнство и философията на Светиите от последните дни трябва да бъде първостепенна област на изследване. Ако Библията е Божието Слово (и Джоузеф Смит, и Брайъм Янг вярвали в това), тогава основополагащите вярвания на мормонството и Светиите от последните дни (ако тези вярвания са надеждни) трябва да бъдат последователни с това, което учи Библията. Обаче, има несъответствия и ние ще разгледаме четири области на несъответствие между мормонството и Библията.

1) Мормон, който мисли да стане християнин, трябва да разбере, че мормонството учи зависимост от извънбиблейски източници. Библията учи, че тя е достатъчна за водителство в християнския живот (2 Тимотей 3:16) и че Бог специално е проклел всеки, който заявява власт да добавя към това, което Бог вече е разкрил в Библията. С други думи Бог е провъзгласил Своето писмено откровение за завършено (Откровение 22:18–19). Следователно няма причина Бог да пише повече. Бог, който пише Своята книга, казва, че е завършена и после осъзнава, че е забравил нещо, или не е планирал бъдещето, или не е знаел достатъчно да напише всичко първия път. Такъв бог не е Богът на Библията. Въпреки това мормонството учи, че Библията е само една от четирите авторитетни източника като другите три са „Книгата на Мормон", „Доктрина и Завети" и „Перлата на Великата Цена". Тези трите дошли от единствен мъж, който ги обявил за Боговдъхновени, въпреки че са противоположни на Библията, първия и единствено вдъхновен текст. Да добавяш допълнителен материал към Писанието и да го наричаш вдъхновено означава да противоречиш на Бог.

2) Мормон, който мисли да стане християнин, трябва да разбере, че мормонството насърчава второстепенен бог. Мормонството учи, че Бог не винаги е бил Върховното Същество на вселената (Мормонска Доктрина, стр.321), а е придобил този статут чрез праведен живот (Учения на Пророк Джоузеф Смит, стр.345). Обаче кой определя праведен? Стандартът може да дойде само от Самия Бог. Така учението, че Бог е станал Бог чрез спазването на превдварително определен стандарт, който произхожда от Бог, е противоречие. В допълнение, бог, който не е вечен и самосъществуващ, не е Богът на Библията. Библията учи, че Бог е вечно самосъществуващ (Второзаконие 33:27; Псалом 90:2; 1 Тимотей 1:17) и Той не е създаден, а е Самият Създател (Битие 1; Псалом 24:1; Исая 37:16; Колосяни 1:17–18).

3) Мормон, който мисли да стане християнин, трябва да разбере, че мормонството проповядва преувеличено значение на човечеството, което е напълно несъвместимо с билейското учение. Мормонството учи, че всеки човек може също да стане бог (Учения на Пророк Джоузеф Смит, стр.345–354; Доктрина и Завети 132:20). Обаче Библията учи многократно, че ние всички сме вродено грешни (Еремия 17:9; Римляни 3:10–23; 8:7) и че само Бог е Бог (1 Царе 2:2; Исая 44:6, 8; 46:9). Исая 43:10 е записал собствените думи на Бог: „преди Мене не е имало Бог. И подир Мене няма да има." Начинът, по който мормонството може да твърди, че хората ще станат богове пред лицето на такова съкрушително доказателство, е свидетелство за дълбочината на човешкото желание да узурпира Божието място, желание, родено в сърцето на Сатаната (Исая 14:14) и предадено от него на Адам и Ева в Градината (Битие 3:5). Желанието да се узурпира трона на Бог или да се сподели характеризира всички, които са от своя баща дявола, включително Антихриста, които ще бъдат подбуждани от същото желание в последните времена (2 Солунци 2:3–4). През историята много лъжерелигии са играли на струната на същото желание да бъдат Бог. Но Бог заявява, че няма Бог освен Него, и ние не трябва да се осмеляваме да Му противоречим.

4) Мормон, който мисли да стане християнин, трябва да разбере, че мормонството учи, че ние сме способни да спечелим спасението си, противно на Писанието (Членове на Вярата, стр.; 2 Нефи 25:23). Въпреки че ние със сигурност ще живеем различно поради вярата си, това, което ни спасява, не са нашите дела , а само Божията благодат чрез вярата, която Той ни дава като безплатен дар (Ефесяни 2:4–10). Това е, просто защото Бог приема само Своята съвършена праведност. Христос умрял на кръста, за да смени Своето съвършенство за нашия грях (2 Коринтяни 5:21). Можем да бъдем направени святи в Божиите очи чрез вяра в Христос (1 Коринтяни 1:2).

Накрая, вярата във фалшив Христос води до лъжливо спасение. Всяко спасение, което е „спечелено", е лъжеспасение (Римляни 3:20–28). Ние просто не можем да бъдем достойни за спасение поради своите собствени заслуги. Ако не можем да повярваме в Божието Слово, тогава изобщо нямаме основа за вяра. Ако можем да повярваме в Божието Слово, тогава трябва да признаем, че Неговото Слово е последователно и надеждно. Ако Бог не може или не спази Своето Слово точно, тогава Той не би бил Бог. Разликата между мормонството и християнството е, че християнството заявява Бог, който е вечно самосъществуващ, който е поставил съвършен и свят стандарт, който не можем да достигнем, и който после поради Своята голяма любов заплатил цената за нашия грях като изпратил Своя Син да умре на кръста за нас.

Ако сте готови да положите вярата си в самодостатъчната жертва наИсус Христос, можете да изговорите следните думи към Бог: „Отче, знам, че съм грешник и заслужавам гнева ти. Признавам и вярвам, че Исус е единственият Спасител. Полагам вярата си само в Исус да ме спаси. Отче, моля те прости ми, очисти ме и ме промени. Благодаря ти за твоята чудна благодат и милост!"

Прочетеното тук доведе ли те до решение да приемеш Христос? Ако отговорът ти е “да”, кликни на копчето “Днес приех Христос”.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Аз съм мормон, защо трябва да мисля да ставам християнин?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries