settings icon
share icon
Въпрос

На небето или в ада ще отидат повече хора?

Отговор


Въпросът дали има повече хора на небето или в ада получава отговор от Самия Исус в един кратък и ясен пасаж: „Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират" (Матей 7:13-14).

Само онези, които приемат Исус Христос и които вярват в Него, получават правото да станат Божии деца (Йоан 1:12). Като такива дарът на вечния живот идва само чрез Исус Христос при всички онези, които вярват. Той е казал: „Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" (Йоан 14:6). Не чрез Мохамед, Буда или други лъжливи богове, измислени от човека. Това не е за тези, които искат лесен път към небето докато продължават да живеят светски живот на земята. Исус спасява само онези, които вярват напълно в Него като Спасител (Деяния 4:12).

Така, какво представляват тези две порти в Матей 7:13-14? Те са входа за два различни „пътя". Широката порта води към широкия път. Малката, тясна порта води към тесния път. Теният път е пътят на праведните, а широкият път е пътят на неправедните. Широкият път е лесният път. Той е привлекателен и обещава задоволяване на собствените желания. Той е разрешителен. Той е пътят на света, който включва всичко, с малко правила, малко ограничения и по-малко изисквания. Насърчава се толерантността към греха, а Божието Слово не се изучава и не се следват Неговите стандарти. Този път не изисква духовна зрялост, нито морален характер, нито посвещаване и нито жертва. Това е лесният път, който следва „вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството" (Ефесяни 2:2). Широкият път е този, който „се вижда прав на човека, Но краят му е пътища към смърт (Притчи 14:12).

Тези, които проповядват благовестие, което включва всичко, където „всички пътища водят към небето", проповядват напълно различно благовестие от това, проповядвано от Исус. Портата на егоцентричност, самовглъбеност и горда самодоволна нагласа е широката порта на света, която води към ада, а не тясната порта, която води към вечен живот. Повечето хора прекарват живота си като следват масите, които са на широкия път и правят каквото всеки друг прави и вярват каквото всеки друг вярва.

Тесният път е трудният път, взискателният път. Той е пътят на признаване, че не можеш да се спасиш сам и трябва да зависиш от Исус Христос да те спаси. Той е пътят на себеотрицание и на кръста. Фактът, че малцина намират Божия път, подсказва, че той трябва да бъде търсен усърдно. „И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като ме потърсите с цялото си сърце" (Еремия 29:13). Смисълът е, че никой няма да се препъва в царството, нито ще се лута през тясната порта случайно. Някой попитал Исус: „Господи, малцина ли са, които се спасяват? А Той им каза: Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат" (Лука 13:23-24).

Мнозина ще се опитат да влязат през тясната порта, но „не ще могат". Те не желаят да повярват само в Исус. Те не желаят да платят цената. Струва им много да изоставят света. Пътят на Христос е пътят на кръста, а пътят на кръста е пътят на себеотричане. Исус е казал: „Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден, и нека Ме следва. Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мене, той ще го спаси" (Лука 9:23-24).

Исус знае, че мнозина ще изберат широката порта и широкия път, който води до разруха и ада. Съответно, Той е казал, че само малцина ще изберат тясната порта. Според Матей 7:13-14 няма съмнение, че повече хора ще отидат в ада отколкото на небето. Въпросът за теб, следователно, е на кой път си ти?

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

На небето или в ада ще отидат повече хора?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries